• 17 WRZ 20

  112/2020

  ZARZĄDZENIE NR 112/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie podróży służbowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu

  Czytaj więcej →
  • 17 WRZ 20

  111/2020

  ZARZĄDZENIE NR 111/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 15 WRZ 20

  110/2020

  ZARZĄDZENIE NR 110 /2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.2020 Rektora US

  Czytaj więcej →
  • 15 WRZ 20

  109/2020

  ZARZĄDZENIE NR 109/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad recenzowania prac naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora US Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora US

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  108/2020

  ZARZĄDZENIE NR 108/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  107/2020

  ZARZĄDZENIE NR 107/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rektorskiej ds. Statutowych i Regulaminowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  106/2020

  ZARZĄDZENIE NR 106/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania US w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

  Czytaj więcej →
  • 03 WRZ 20

  105/2020

  ZARZĄDZENIE NR 105/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 02 WRZ 20

  104/2020

  ZARZĄDZENIE NR 104/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 02 WRZ 20

  103/2020

  ZARZĄDZENIE NR 103/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Załącznik do Zarządzenia nr 103.2020

  Czytaj więcej →
  • 01 WRZ 20

  102/2020

  ZARZĄDZENIE NR 102/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  101/2020

  ZARZĄDZENIE NR 101/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  100/2020

  ZARZĄDZENIE NR 100/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  99/2020

  ZARZĄDZENIE NR 99/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do zarządzenia 99.2020

  Czytaj więcej →
  • 18 SIE 20

  98/2020

  ZARZĄDZENIE NR 98/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18.08.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 22 LIP 20

  97/2020

  ZARZĄDZENIE NR 97/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →