• 09 LIP 20

  71/2020

  UCHWAŁA NR 71/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia recenzji dorobku Olgi Tokarczuk – kandydatki do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

  Czytaj więcej →
  • 09 LIP 20

  70/2020

  UCHWAŁA NR 70/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważnośći wyborów do senatu Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020-2024

  Czytaj więcej →
  • 09 LIP 20

  69/2020

  UCHWAŁA NR 69/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020-2024

  Czytaj więcej →
  • 09 LIP 20

  68/2020

  UCHWAŁA NR 68/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do uczelnianego kolegium elektorów Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020-2024

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  67/2020

  UCHWAŁA NR 67/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  66/2020

  UCHWAŁA NR 66/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  65/2020

  UCHWAŁA NR 65/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  64/2020

  UCHWAŁA NR 64/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów I stopnia dla kierunków administracja, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  63/2020

  UCHWAŁA NR 63/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 63.2020 załączniki 1-6 Uchwała nr 63.2020 załącznik nr 7

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  62/2020

  UCHWAŁA NR 62/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  61/2020

  UCHWAŁA NR 61/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Centrum Fizyki Eksperymentalnej eLBRUS w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 61.2020 załącznik Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  60/2020

  UCHWAŁA NR 60/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 60.2020 załącznik zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  59/2020

  UCHWAŁA NR 59/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  58/2020

    UCHWAŁA NR 58/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  57/2020

  UCHWAŁA NR 57/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  56/2020

  UCHWAŁA NR 56/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 Uchwała nr 56.2020 zał. nr 1 Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2021-2022 Uchwała nr 56.2020

  Czytaj więcej →