Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 112/2020

  ZARZĄDZENIE NR 112/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie podróży służbowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora UniwersytetuCzytaj więcej →

 • 111/2020

  ZARZĄDZENIE NR 111/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →

 • 110/2020

  ZARZĄDZENIE NR 110 /2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.2020 Rektora USCzytaj więcej →

 • 109/2020

  ZARZĄDZENIE NR 109/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad recenzowania prac naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora US Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora USCzytaj więcej →