• 20 GRU 07

  126/2007

  W sprawie stwierdzenia zgodności ze Statutem Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studenckiego

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 07

  78/2007

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 16 LIS 07

  77/2007

  W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 12 LIS 07

  70/2007

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 03 PAŹ 07

  59/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 07

  58/2007

  W sprawie wprowadzenia wzorów umów określających wanmki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 07

  55/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 07

  94/2007

  Zmieniająca Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 29 MAR 07

  19/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 01 LUT 07

  10/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →