• 24 LIS 16

  155/2016

  W sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  129/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  126/2016

  W sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  73/2016

  W sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 03 STY 11

  1/2011

  W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu działalności uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 19 LUT 10

  9/2010

  W sprawie  ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe dla doktorantów Uniwersytetu Szczeciñskiego.

  Czytaj więcej →
  • 18 LUT 10

  8/2010

  W sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz księgi świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 18 LUT 10

  7/2010

  Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej.

  Czytaj więcej →
  • 10 LUT 09

  7/2009

  W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad bezpieczeństwa i postępowania uczestników obozu zimowego dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej.

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 09

  5/2009

  W sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej ds. Uczelnianych Organizacji studenckich.

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 09

  4/2009

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 17 LIS 08

  107/2008

  W sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 09 LIS 08

  102/2008

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 08

  103/2008

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →