• 20 GRU 07

  123/2007

  W sprawie zmiany uchwały nr 67/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

  Czytaj więcej →
  • 29 LIS 07

  114/2007

  W sprawie zmiany uchwały nr 67/2007 z dnia 31 maj a 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

  Czytaj więcej →
  • 15 CZE 07

  33/2007

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego przez Uczelnię.

  Czytaj więcej →
  • 31 MAJA 07

  68/2007

  W sprawie warunków i trybu rekrutacj i na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

  Czytaj więcej →
  • 31 MAJA 07

  67/2007

  W sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009

  Czytaj więcej →
  • 17 MAJA 07

  27/2007

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2007/2008.

  Czytaj więcej →
  • 29 MAR 07

  33/2007

  W sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2007/2008

  Czytaj więcej →
  • 29 MAR 07

  18/2007

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia w roku akademickim 2007/2008.

  Czytaj więcej →