• 30 CZE 16

  128/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 30 CZE 16

  127/2016

  Zmieniająca w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  103/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegó łowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  102/2016

  W sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  101 /2016

  W sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAJA 16

  100/2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  76/2016

  W sprawie utworzenia kierunku studiów Marine and Coastal Geosciences studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim.

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 16

  75/2016

  W sprawie określenia limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 201612017 w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 01 LUT 11

  10/2011

  W sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2011/2012.

  Czytaj więcej →
  • 28 STY 11

  10/2011

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2010 -2013.

  Czytaj więcej →
  • 27 STY 11

  8/2011

  Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 201 Il20I2 w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 07 STY 11

  3/2011

  W sprawie ponoszenia kosztów związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podziału środków finansowanych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

  Czytaj więcej →
  • 30 LIS 08

  123/2008

  Zmieniające zarządzenie nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego i Instrukcji wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 27 LIS 08

  123/2008

  W sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2009/2010.

  Czytaj więcej →