• 04 STY 10

  1/2010

  W sprawie utworzenia w Uniwersytecie Szczecińskim Działu Projektów Europejskich.

  Czytaj więcej →
  • 27 LIS 08

  126/2008

  W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na utworzenie spółki Centrum transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja: spółka z 0.0. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

  Czytaj więcej →
  • 30 PAŹ 08

  104/2008

  W sprawie oceny projektów ustaw: Zasady finansowania nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 08

  100/2008

  W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do realizacji projektu inwestycyjnego w roku 2009.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 08

  99/2008

  W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Czytaj więcej →
  • 09 MAJA 08

  34/2008

  W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów współfinansowanych ze środków programów ramowych, innych programów badawczo – rozwojowych Unii Europejskiej, programów operacyjnych oraz innych źródeł zewnętrznych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 29 LIS 07

  117/2007

  W sprawie wyrażenia zgody Senatu na przystąpienie Uniwersytetu Szczecińskiego do Stowarzyszenia Szczeciński Ogród Botaniczny

  Czytaj więcej →