• 05 MAR 07

  14/2007

  W sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianą Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162).

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 07

  21/2007

  W sprawie wyrażenia zgody przez Senat US na utworzenie spółki Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja” spółka z 0.0. oraz zaopiniowania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 07

  15/2007

  W sprawie zatwierdzenia czynności wyborczych na Wydziale Filologicznym

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 07

  14/2007

  W sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 07

  12/2007

  W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 07

  8/2007

  Zmieniająca uchwałę nr 4512003 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odplatanych form kształcenia (j.t. uchwała m 99/2006 Senatu US z dnia 29 czerwca 2006r.)

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 07

  7/2007

  W sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 07

  6/2007

  W sprawie upoważnienie Dziekana Wydziału Filologicznego do powołania wydziałowej komisji wyborczej

  Czytaj więcej →
  • 17 STY 07

  5/2007

  W sprawie wykonania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie publikacji przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego skryptów i materiałów dydaktycznych do ćwiczeń i seminariów do przedmiotów nauczanych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →