• 16 GRU 19

  Pismo okólne nr 3/2019

  Pismo okólne nr 3
  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  z dnia 16.12.2019 r.

  w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2020 roku

  Pobierz dokument