• 31 STY 20

  Pismo okólne nr 1/2020

  Pismo okólne nr 1/2020
  Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  z dnia 31.01.2020 r.

  w sprawie podziału obowiązków pomiędzy niektórymi jednostkami organizacyjnymi

  Pobierz dokument