Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 90/2019

  ZARZĄDZENIE NR 90/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →

 • 89/2019

  ZARZADZENIE NR 89/2019 REKTORA UNIWERYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →

 • 88/2019

  ZARZADZENIE NR 88/2019 REKTORA UNIWERYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2019/2020Czytaj więcej →

 • 87/2019

  ZARZĄDZENIE NR 87/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →