Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 110/2018

  UCHWAŁA NR 110/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jarosława KorpysyCzytaj więcej →

 • 107/2018

  ZARZĄDZANIE NR 107/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnejw roku akademickim 2018/2019Czytaj więcej →

 • 106/2018

  ZARZĄDZANIE NR 106/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnejw roku akademickim 2018/2019Czytaj więcej →

 • 105/2018

  Zarządzenie nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →