Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 202/2019

  ZARZĄDZENIE NR 202/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →

 • Pismo okólne nr 3/2019

  Pismo okólne nr 3 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2020 rokuCzytaj więcej →

 • 201/2019

  ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 201.2019 zał. Regulamin wynagradzaniaCzytaj więcej →

 • 200/2019

  ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 200.2019 zał. RegulaminCzytaj więcej →