Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 121/2019

  UCHWAŁA NR 121/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanegoCzytaj więcej →

 • 120/2019

  UCHWAŁA NR 120/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanegoCzytaj więcej →

 • 170/2019

  ZARZĄDZENIE NR 170/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →

 • 169/2019

  ZARZĄDZENIE NR 169/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Filozofii i KognitywistykiCzytaj więcej →