Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 94/2019

  ZARZĄDZENIE NR 94/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020Czytaj więcej →

 • 93/2019

  ZARZĄDZENIE NR 93/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →

 • 92/2019

  ZARZĄDZENIE NR 92/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 92.2019 zał. 1 do zasad Kopia Przelicznik ocen załacznik 1 do zasad Zarządzenie nr 92.2019 zał. 2 do zasad Kopia Kierunki studiów 2019 załacznik 2 doCzytaj więcej →

 • 91/2019

  ZARZĄDZENIE NR 91/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 91.2019 zał. 1 wniosek_stypendium_socjalne_19_20 Zarządzenie nr 91.2019 zał. 2 wniosek_stypendium_rektora_19_20 Zarządzenie nr 91.2019 zał. 3 wniosek_stypendium_rektora_19_20 – pierwszy rok Zarządzenie nr 91.2019Czytaj więcej →