Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 82/2019

  UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz określenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Uchwała nr 82.2019 zał. nr 1Tryb i warunki rekrutacji Uchwała nr 82.2019 zał. nr 2 Kryteria kwalifikacji Uchwała nr 82.2019 zał. nrCzytaj więcej →

 • 81/2019

  UCHWAŁA NR 81/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalania programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Załączniki: Uchwała nr 81.2019 Kopia Załącznik_nr_1 Uchwała nr 81.2019 Kopia Załącznik_nr_2 Uchwała nr 81.2019 załacznik_nr_3 Uchwała nr 81.2019Załącznik nr 4 Uchwała nr 81.2019załacznik_nr_5 Uchwała nr 81.2019 załącznik – program  Czytaj więcej →

 • 80/2019

  UCHWAŁA NR 80/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 80.2019 załącznik nr 1 Warunki i tryb rekrutacji projekt 2020- 2021 Uchwała nr 80.2019 załącznikCzytaj więcej →

 • 79/2019

  UCHWAŁA NR 79/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →