Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 90/2008

  Zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009.Czytaj więcej →

 • 89/2008

  Zmieniające zarządzenie nr 88 z dnia 6 października 2008r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia trzeciego stopnia odbywane w Uniwersytecie Szczecińskim.Czytaj więcej →

 • 88/2008

  W sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia trzeciego stopnia odbywane w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie.Czytaj więcej →

 • 87/2008

  W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie ”Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie”.Czytaj więcej →