Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 39/2008

  W sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marianowi Rębkowskiemu.Czytaj więcej →

 • 38/2008

  W sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu.Czytaj więcej →

 • 37/2008

  W sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Janusza Ruszkowskiego.Czytaj więcej →

 • 36/2008

  W sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Wandy Skoczylas, prof. dr hab. Edwarda Urbańczyka, dr Barbary Batóg, dr Jacka Batoga, dr Aleksandry Gąsior-Żarskiej , mgr Andrzeja Niemca.Czytaj więcej →