Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 97/2019

  ZARZĄDZENIE NR 97/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad naukowych instytutów w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 96/2019

  ZARZĄDZENIE NR 96/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim na kierunku filologia germańska specjalność język niemiecki w gospodarce i biznesieCzytaj więcej →

 • 1/2019

  OBWIESZCZENIE NR 1/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 95/2019

  ZARZĄDZENIE NR 95/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 95.2019 WZÓR Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US zmianaCzytaj więcej →