Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 54/2020

  UCHWAŁA NR 54/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,Czytaj więcej →

 • 53/2020

  UCHWAŁA NR 53/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych Geografia dla Nauczycieli prowadzonych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 52/2020

  UCHWAŁA NR 52/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 64/2020

  ZARZĄDZENIE NR 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku studia pisarskieCzytaj więcej →