Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 50/2019

  ZARZĄDZENIE NR 50/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 50.2019 zał. 1 -w spr. wymagane dokumenty rekrut.- 2019Czytaj więcej →

 • 49/2019

  ZARZĄDZENIE NR 49/2019 REKTORA UNWERSYTERU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 49.2019 zał. 1 – 2 wniosek stypendium doktoranckie II i kolejne lata studiów 2019-2020 04.06.19 r_ Zarządzenie nr 49.2019 zał. 2 – 3 Instrukcja wypełniania wnioskuCzytaj więcej →

 • 48/2019

  ZARZĄDZENIE NR 48/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Zarządzenie nr 48.2019 zał. 1 – 2projakościowe rok II i kolejne lata studiów od roku akademickiego 2019-2020 Zarządzenie nr 48.2019 zał.Czytaj więcej →

 • 83/2019

  UCHWAŁA NR 83/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi.Czytaj więcej →