Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 104/2020

  ZARZĄDZENIE NR 104/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.Czytaj więcej →

 • 103/2020

  ZARZĄDZENIE NR 103/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Załącznik do Zarządzenia nr 103.2020Czytaj więcej →

 • 102/2020

  ZARZĄDZENIE NR 102/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracującychCzytaj więcej →

 • 101/2020

  ZARZĄDZENIE NR 101/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →