Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 118/2018

  UCHWAŁA NR 118/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składu Rady Uczelni, sposobu powołania jej członków oraz sposobu wyboru jej przewodniczącego Uchwała nr 118.2018 załącznik dotyczącej Rady UczelniCzytaj więcej →

 • 117/2018

  UCHWAŁA NR 117/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 117.2018 załącznik Statut Załącznik nr 7Czytaj więcej →

 • 116/2018

  UCHWAŁA 116/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi NosowskiemuCzytaj więcej →

 • 115/2018

  UCHWAŁA NR 115/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi NosowskiemuCzytaj więcej →