Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 38/2019

  UCHWAŁA NR 38/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Pierre Frederica WeberaCzytaj więcej →

 • 37/2019

  UCHWAŁA NR 37/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz  Czytaj więcej →

 • 36/2019

  UCHWAŁA NR 36/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.Czytaj więcej →

 • 35/2019

  UCHWAŁA NR 35/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.Czytaj więcej →