Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 2/2020

  ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 1/2020

  ZARZĄDZENIE NR 1/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 rokuCzytaj więcej →

 • 207/2019

  ZARZĄDZENIE NR 207/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zamówienia PubliczneCzytaj więcej →

 • 206/2019

  ZARZĄDZENIE NR 206/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacjiCzytaj więcej →