Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 57/2019

  UCHWAŁA NR 57/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020Czytaj więcej →

 • 56/2019

  UCHWAŁA NR 56/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, powołanej na kadencję 2016-2020Czytaj więcej →

 • 47/2019

  ZARZĄDZENIE NR 47 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 46/2019

  ZARZĄDZENIE NR 46/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalnaCzytaj więcej →