Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 23/2018

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dra hab. Chistiana LisaCzytaj więcej →

 • 26/2018

  ZARZĄDZENIE NR 26/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie  w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019Czytaj więcej →

 • 22/2018

  w sprawie zniesienia specjalności informatyka gospodarcza na kierunku informatyka i ekonometria na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i ZarządzaniaCzytaj więcej →

 • 21/2018

  w sprawie zniesienia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i ZarządzaniaCzytaj więcej →