Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 97/2018

  ZARZĄDZENIE NR 97/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Uniwersytecie Szczecińskim (EZD EDUCzytaj więcej →

 • 96/2018

  ZARZĄDZENIE NR 96/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”Czytaj więcej →

 • 95/2018

  ZARZĄDZENIE NR 95/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019Czytaj więcej →

 • 94/2018

  ZARZĄDZENIE NR 94/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych orazCzytaj więcej →