Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 47/2018

  ZARZĄDZENIE NR 47/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych pn. Prawo pracyCzytaj więcej →

 • 46/2018

  ZARZĄDZENIE NR 46/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.Czytaj więcej →

 • 45/2018

  ZARZĄDZENIE NR 45/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 44/2018

  ZARZĄDZENIE NR 44/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Tabela stawek podstawowych za godziny ponadwymiarowe (załącznik 1 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe (załącznik 2 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Zasady wynagradzania kierowników odpłatnych form kształcenia i obsługi administracyjnej (załącznik 3Czytaj więcej →