Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 19/2020

  UCHWAŁA NR 19/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji WyborczejCzytaj więcej →

 • 18/2020

  UCHWAŁA NR 18/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr hab. Januszowi Bujakowi w dziedzinie nauk teologicznychCzytaj więcej →

 • 17/2020

  UCHWAŁA NR 17/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Adamowi Makowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznychCzytaj więcej →

 • 16/2020

  UCHWAŁA NR 16/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji skrutacyjnejCzytaj więcej →