Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 23/2020

  UCHWAŁA NR 23/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymCzytaj więcej →

 • 22/2020

  UCHWAŁA NR 22/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku diagnostyka sportowaCzytaj więcej →

 • 21/2020

  UCHWAŁA NR 21/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka UzależnieńCzytaj więcej →

 • 20/2020

  UCHWAŁA NR 20/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowychCzytaj więcej →