Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dokonania zmiany danego aktu. Datę i podstawę prawną dokonanej zmiany wskazuje się na końcu tekstu jednolitego za pomocą odsyłacza, powiązanego ze zmienionym przepisem.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 66/2018

  ZARZĄDZENIE NR 66/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 65/2018

  ZARZĄDZENIE NR 65/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym studiów podyplomowych pn. Studia podyplomowe dla nauczycieli – FizykaCzytaj więcej →

 • 60/2018

  ZARZĄDZENIE NR 60/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji BHPCzytaj więcej →

 • 52/2018

  ZARZĄDZENIE NR 52/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019Czytaj więcej →