Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 91/2018

  ZARZĄDZENIE NR 91/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie SzczecińskimCzytaj więcej →

 • 90/2018

  ZARZĄDZENIE NR 90/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia.Czytaj więcej →

 • 89/2108

  ZARZĄDZENIE NR 89/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłączenia radców prawnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznychCzytaj więcej →

 • 88/2018

  ZARZĄDZENIE NR 88/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie fizyka na Wydziale Matematyczno-FizycznymCzytaj więcej →