Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 35/2019

  UCHWAŁA NR 35/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.Czytaj więcej →

 • 12/2019

  ZARZĄDZENIE NR 12/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Załączniki: Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 2Czytaj więcej →

 • 11/2019

  ZARZĄDZENIE NR 11/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2019.Czytaj więcej →

 • 10/2019

  ZARZĄDZENIE NR 10/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019″ Załączniki: Zarządzenie nr 10.2019 załącznik nr 1 – Kierunki studiów 2018 załacznik 2Czytaj więcej →