Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 27/2020

  ZARZĄDZENIE NR 27/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 27.2020 zał. Kierunki studiów po zmianieCzytaj więcej →

 • 26/2020

  ZARZĄDZENIE NR 26/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 1 Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 2 Zarządzenie nr 26.2020 zał nr 3 Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 4  Czytaj więcej →

 • 25/2020

  ZARZĄDZENIE NR 25/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku diagnostyka sportowa  Czytaj więcej →

 • 24/2020

  ZARZĄDZENIE NR 24/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka UzależnieńCzytaj więcej →