Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • Regulamin Samorządu Studenckiego 2019

  REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO podpisany dnia 27.09.2019 r.Czytaj więcej →

 • 137/2019

  ZARZĄDZENIE NR 137/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 137.2019 zał. skł osobowyCzytaj więcej →

 • 119/2019

  UCHWAŁA NR 119/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. uchylająca przepisy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczące kierunku Pedagogika studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktycznyCzytaj więcej →

 • 118/2019

  UCHWAŁA NR 118/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 118.2019 zał. 1 do 4 dyplom 4 wzory Uchwała nr 118.2019 Załącznik nr 5Czytaj więcej →