Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 56/2020

  UCHWAŁA NR 56/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 Uchwała nr 56.2020 zał. nr 1 Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2021-2022 Uchwała nr 56.2020Czytaj więcej →

 • 66/2020

  ZARZĄDZENIE NR 66/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Ochrona Małoletnich w Kościele KatolickimCzytaj więcej →

 • 65/2020

  ZARZĄDZENIE NR 65/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Kierownictwo Duchowe  Czytaj więcej →

 • 55/2020

  UCHWAŁA NR 55/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 55.2020 zał.Czytaj więcej →