Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • Pismo okólne nr 6/2020

  Pismo okólne nr 6/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 17 marca 2020 rokuCzytaj więcej →

 • 35/2020

  ZARZĄDZENIE NR 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2Czytaj więcej →

 • Pismo okólne nr 5/2020

  Pismo okólne nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16.03.2020 r. w sprawie trybu i zasad wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Szczecińskim w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznychCzytaj więcej →

 • 34/2020

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.Czytaj więcej →