Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 95/2020

  ZARZĄDZENIE NR 95/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021” Zarządzenie nr 95.2020 załącznik Regulamin Zarządzenie nr 95.2020 załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządzenie nr 95.2020 załącznik nr 2 do Regulaminu Zarządzenie nr 95.2020Czytaj więcej →

 • 94/2020

  ZARZĄDZENIE NR 94/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 94.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 94.2020 załącznik nr 2Czytaj więcej →

 • 93/2020

  ZARZĄDZENIE NR 93/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 93.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 93.2020 załącznik nr 2Czytaj więcej →

 • 71/2020

  UCHWAŁA NR 71/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia recenzji dorobku Olgi Tokarczuk – kandydatki do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu WarszawskiegoCzytaj więcej →