Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2019-2028

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 130/2020

  ZARZĄDZENIE NR 130/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130.2020 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130.2020Czytaj więcej →

 • 129/2020

  ZARZĄDZENIE NR 129/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2020/2021Czytaj więcej →

 • 128/2020

  ZARZĄDZENIE NR 128/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie działalności uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu SzczecińskiegoCzytaj więcej →

 • 127/2020

  ZARZĄDZENIE NR 127/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2020/2021  Czytaj więcej →