Góra

Monitor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju
US

Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego
2012-2020

Statut
US

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Regulaminy
US

Udostępnianie informacji publicznej,
Regulamin Studiów Podyplomowych,
Regulamin ZFŚS

W Monitorze US ogłasza się:

 1. uchwały senatu,
 2. zarządzenia rektora,
 3. zarządzenia kanclerza,
 4. inne akty prawa wewnętrznego podejmowane przez właściwe organy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych.

Rektor ogłasza w Monitorze US jednolity tekst aktów.

Monitor US prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu. Akty prawne są publikowane w Monitorze US w formie uniemożliwiającej nieuprawnioną ingerencję w ich treść opublikowaną na stronie internetowej.

Najnowsze dokumenty

 • 79/2019

  UCHWAŁA NR 79/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020Czytaj więcej →

 • 64/2019

  UCHWAŁA NR 64/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania w zakresie nauczania, polegającego na opracowaniu w latach 2019-2022 podręcznika do języka ukraińskiego dla liceum i technikumCzytaj więcej →

 • 63/2019

  UCHWALA NR 63/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za lata 2019, 2020, 2021 i 2022Czytaj więcej →

 • 62/2019

  UCHWAŁA NR 62/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie zatwierdzenia z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2018 r.Czytaj więcej →