• 03 GRU 07

  86/2007

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jedenastej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

  Czytaj więcej →
  • 03 GRU 07

  85/2007

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem.

  Czytaj więcej →
  • 03 GRU 07

  84/2007

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 07

  78/2007

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 16 LIS 07

  77/2007

  W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 12 LIS 07

  70/2007

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 11 PAŹ 07

  65/2007

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego trzeciej edycji studiów podyplomowych Nowoczesne narzędzie technologii informatycznych.

  Czytaj więcej →
  • 03 PAŹ 07

  59/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 07

  58/2007

  W sprawie wprowadzenia wzorów umów określających wanmki odpłatności za studia zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a studentem.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 07

  55/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 12 WRZ 07

  53/2007

  W sprawie uruchomienia w Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego pierwszej edycji studiów podyplomowych z Logopedii i terapii pedagogicznej.

  Czytaj więcej →
  • 06 WRZ 07

  50/2007

  Zmieniające Zarządzenie nr 61/2002 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 października 2002 r. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków ochrony osobistej, posiłków regeneracyjnych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

  Czytaj więcej →
  • 26 CZE 07

  40/2007

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Menadżerskich Master of Business Administration.

  Czytaj więcej →
  • 23 CZE 07

  35/2007

  W sprawie obowiązku przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 22 CZE 07

  34/2007

  W sprawie wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2007/2008.

  Czytaj więcej →
  • 15 CZE 07

  33/2007

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego przez Uczelnię.

  Czytaj więcej →