• 17 MAJA 07

  27/2007

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2007/2008.

  Czytaj więcej →
  • 16 MAJA 07

  25/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 07

  20/2007

  Zmieniające zarządzenie nr 3412001 w sprawie wprowadzenia w życie zasad trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.

  Czytaj więcej →
  • 29 MAR 07

  19/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 29 MAR 07

  18/2007

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia w roku akademickim 2007/2008.

  Czytaj więcej →
  • 05 MAR 07

  14/2007

  W sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianą Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162).

  Czytaj więcej →
  • 01 LUT 07

  10/2007

  W sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 17 STY 07

  5/2007

  W sprawie wykonania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie publikacji przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego skryptów i materiałów dydaktycznych do ćwiczeń i seminariów do przedmiotów nauczanych w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 12 STY 07

  1/2007

  W sprawie kształcenia zakresu przysposobienia obronnego na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →