• 04 LIP 08

  63/2008

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siódmej edycji Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania.

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 08

  62/2008

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dwunastej edycji Studiów Podyplomowych Doradztwo i rachunkowość podatkowa.

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 08

  61/2008

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Nauczanie języka  obcego na poziomie wczesnoszkolnym.

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 08

  60/200

  W sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym drugiej edycji Studiów Podyplomowych Tłumaczenia prawne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie.

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 08

  59/2008

  W sprawie uruchomienia w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie pierwszej edycji Podyplomowego Studium Administracji Samorządowej.

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 08

  58/2008

  W sprawie uruchomienia w Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie pierwszej edycji Podyplomowego Studium Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 08

  57/2008

  W opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 na studia III stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 08

  56/2008

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej  przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II I stopnia w roku akademickim 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 08

  55/2008

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów III-go stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 08

  42/2008

  W sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2008/2009 w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 08

  40/2008

  W sprawie powo³m1ia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.

  Czytaj więcej →
  • 26 CZE 08

  53/2008

  W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 22 CZE 08

  52/2008

  W sprawie powo³ania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego.

  Czytaj więcej →
  • 22 CZE 08

  51/2008

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

  Czytaj więcej →
  • 13 CZE 08

  50/2008

  W sprawie zmiany Zarz¹dzenia na 22/2002 Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego z dnia 3 kwietnia 2002 r. zmieniaj¹cego Zarz¹dzenie w sprawie powo³ania Komisji Socjalnej.

  Czytaj więcej →
  • 12 CZE 08

  49/2008

  W sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 7/2007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →