• 05 CZE 19

  52/2019

  ZARZĄDZENIE NR 52/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 52.2019 – zał. Limity 19-20 podsumowanie (xls)

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  51/2019

  ZARZĄDZENIE NR 51/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 oraz tryb zwrotu i możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej.

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  50/2019

  ZARZĄDZENIE NR 50/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 50.2019 zał. 1 -w spr. wymagane dokumenty rekrut.- 2019

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 19

  49/2019

  ZARZĄDZENIE NR 49/2019 REKTORA UNWERSYTERU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 49.2019 zał. 1 – 2 wniosek stypendium doktoranckie II i kolejne lata studiów 2019-2020 04.06.19 r_ Zarządzenie nr 49.2019 zał. 2 – 3 Instrukcja wypełniania wniosku

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 19

  48/2019

  ZARZĄDZENIE NR 48/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Zarządzenie nr 48.2019 zał. 1 – 2projakościowe rok II i kolejne lata studiów od roku akademickiego 2019-2020 Zarządzenie nr 48.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  47/2019

  ZARZĄDZENIE NR 47 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  46/2019

  ZARZĄDZENIE NR 46/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  45/2019

  ZARZĄDZENIE NR 45/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  44/2019

  ZARZĄDZENIE NR 44/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studia magisterskie o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  43/2019

  ZARZĄDZENIE NR 43/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia romańska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  42/2019

  ZARZĄDZENIE NR 42/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  41/2019

  ZARZĄDZENIE NR 41/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia germańska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  40/2019

  ZARZĄDZENIE NR 40/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia germańska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  39/2019

  ZARZĄDZENIE NR 39/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia angielska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  38/2019

  ZARZĄDZENIE NR 38/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia angielska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  37/2019

  ZARZĄDZENIE NR 37/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku zarządzanie

  Czytaj więcej →