• 01 WRZ 20

  102/2020

  ZARZĄDZENIE NR 102/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  101/2020

  ZARZĄDZENIE NR 101/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  100/2020

  ZARZĄDZENIE NR 100/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 27 SIE 20

  99/2020

  ZARZĄDZENIE NR 99/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do zarządzenia 99.2020

  Czytaj więcej →
  • 18 SIE 20

  98/2020

  ZARZĄDZENIE NR 98/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18.08.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 22 LIP 20

  97/2020

  ZARZĄDZENIE NR 97/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 22 LIP 20

  96/2020

  ZARZĄDZENIE NR 96/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021” Zarządzenie nr 96.2020 załącznik Zasady Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 1 do Zasad Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 2 do Zasad Zarządzenie nr 96.2020 załącznik nr 3 do

  Czytaj więcej →
  • 22 LIP 20

  95/2020

  ZARZĄDZENIE NR 95/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021” Zarządzenie nr 95.2020 załącznik Regulamin Zarządzenie nr 95.2020 załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządzenie nr 95.2020 załącznik nr 2 do Regulaminu Zarządzenie nr 95.2020

  Czytaj więcej →
  • 14 LIP 20

  94/2020

  ZARZĄDZENIE NR 94/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 94.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 94.2020 załącznik nr 2

  Czytaj więcej →
  • 14 LIP 20

  93/2020

  ZARZĄDZENIE NR 93/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 93.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 93.2020 załącznik nr 2

  Czytaj więcej →
  • 07 LIP 20

  92/2020

  ZARZĄDZENIE NR 92/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dziekanów wydziałów oraz dyrektora szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r.

  Czytaj więcej →
  • 07 LIP 20

  91/2020

  ZARZĄDZENIE NR 91/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dziekanów wydziałów oraz dyrektora szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r., sposobu dokumentowania ich przebiegu oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu konkursowym Załącznik do Zarządzenia nr 91.2020

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 20

  90/2020

  ZARZĄDZENIE NR 90/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 20

  89/2020

  ZARZĄDZENIE NR 89/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 06 lipca 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 20

  88/2020

  ZARZĄDZENIE NR 88/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli akademickich o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze do pensum dydaktycznego

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 20

  87/2020

  ZARZĄDZENIE NR 87/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 87.2020 załącznik

  Czytaj więcej →