• 06 LIP 18

  49/2018

  ZARZĄDZENIE NR 49/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 18

  48/2018

  ZARZĄDZENIE NR 48/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rekrutacja i rozwój pracowników

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 18

  47/2018

  ZARZĄDZENIE NR 47/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych pn. Prawo pracy

  Czytaj więcej →
  • 03 LIP 18

  46/2018

  ZARZĄDZENIE NR 46/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 03 LIP 18

  45/2018

  ZARZĄDZENIE NR 45/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 03 LIP 18

  44/2018

  ZARZĄDZENIE NR 44/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Tabela stawek podstawowych za godziny ponadwymiarowe (załącznik 1 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe (załącznik 2 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Zasady wynagradzania kierowników odpłatnych form kształcenia i obsługi administracyjnej (załącznik 3

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 18

  43/2018

  ZARZĄDZENIE NR 43/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 18

  42/2018

  ZARZĄDZENIE NR 42/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 18

  41/2018

  ZARZĄDZENIE NR 41/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 18

  40/2018

  ZARZĄDZENIE NR 40/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 18

  39/2018

  ZARZĄDZENIE NR 39/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  38/2018

  ZARZĄDZENIE NR 38/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  37/2018

  ZARZĄDZENIE NR 37/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  36/2018

  ZARZĄDZENIE NR 36/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej  dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  35/2018

  ZARZĄDZENIE NR 35/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  34/2018

  ZARZĄDZENIE NR 34/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019  

  Czytaj więcej →