• 11 WRZ 19

  129/2019

  ZARZĄDZENIE NR 129/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 129.2019 Zał. 1- w sprawie czynników oraz procesów pracy Zarządzenie nr 129.2019 Zał. 2- w sprawie czynników oraz procesów pracy Zarządzenie nr 129.2019 Zał. 3-

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  128/2019

  ZARZĄDZENIE NR 128/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  127/2019

  ZARZĄDZENIE NR 127/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Zarządzenie nr 127.2019 zał. 1 znaki zakaz palenia 2019

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  126/2019

  ZARZĄDZENIE NR 126/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania informacji przez osoby zarządzające obiektami Uniwersytetu Szczecińskiego i informowania o urządzeniach podlegających wpisowi w Centralnym Rejestrze Operatorów

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  125/2019

  ZARZĄDZENIE NR 125/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wypadków, którym ulegli studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 125.2019 Zał. 1- Karta wypadku studenta Zarządzenie nr 125.2019 Zał. 2- Zawiad. o wypadku studenta Zarządzenie nr 125.2019 Zał. 3- Wyjaśnienie studenta

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  124/2019

  ZARZĄDZENIE NR 124/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  123/2019

  ZARZĄDZENIE NR 123/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 123.2019 Zał. nr 1 badania lek. pracowników

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  122/2019

  ZARZĄDZENIE NR 122/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie gospodarki odpadami innymi niż komunalne w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 122.2019 Zał. nr 1 odpady zarządzenie nr 122.2019 Zał. nr 2 odpady zarządzenie nr 122.2019 Zał. nr 3 odpady

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  121/2019

  ZARZĄDZENIE NR 121/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 121.2019 zał. organizacja roku akademickiego 2019 2020 – zmina inauguracji 03 10 2019 (xls)

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  120/2019

  ZARZĄDZENIE NR 120/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku zarządzanie

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  119/2019

  ZARZĄDZENIE NR 119/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku zarządzanie

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  118/2019

  ZARZĄDZENIE NR 118/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku finanse i rachunkowość

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  117/2019

  ZARZĄDZENIE NR 117/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku finanse i rachunkowość

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  116/2019

  ZARZĄDZENIE NR 116/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 Zarządzenie nr 116.2019 zał. 1 minister oświadczenie -załacznik 1 Zarządzenie nr 116.2019 zał. 2 minister oświadczenie Zarządzenie nr 116.2019 zał. 3

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  115/2019

  ZARZĄDZENIE NR 115/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 19

  114/2019

  ZARZĄDZENIE NR 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →