• 30 MAJA 19

  26/2019

  ZARZĄDZENIE NR 26/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku familiologia

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  25/2019

  ZARZĄDZENIE NR 25/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku familiologia

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  24/2019

  ZARZĄDZENIE NR 24/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  23/2019

  ZARZĄDZENIE NR 23/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  22/2019

  ZARZĄDZENIE NR 22/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia norweska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  21/2019

  ZARZĄDZENIE NR 21/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia hiszpańska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  20/2019

  ZARZĄDZENIE NR 20/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki w formie stacjonarnej na kierunku filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  19/2019

  ZARZĄDZENIE NR 19/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku bałtyckie studia kulturowe

  Czytaj więcej →
  • 27 MAJA 19

  15/2019

  ZARZĄDZENIE NR 15/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wypłaty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 15.2019 Załącznik-1-Wniosek-o-przyjecie-gościa-zagranicznego Zarządzenie nr 15.2019 Załącznik-2-Umowa_Agreement Zarządzenie nr 15.2019 Załącznik-3 Potwierdzenie-odbioru

  Czytaj więcej →
  • 09 MAJA 19

  14/2019

  ZARZĄDZENIE NR 14/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalający na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania oraz stopnia znajomości języka angielskiego

  Czytaj więcej →
  • 24 KWI 19

  13/2019

  ZARZĄDZENIE NR 13/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 13.2019 załącznik organizacja roku akademickiego 2019 2020 (xls)

  Czytaj więcej →
  • 26 MAR 19

  12/2019

  ZARZĄDZENIE NR 12/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Załączniki: Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 2

  Czytaj więcej →
  • 25 MAR 19

  11/2019

  ZARZĄDZENIE NR 11/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2019.

  Czytaj więcej →
  • 20 MAR 19

  10/2019

  ZARZĄDZENIE NR 10/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019″ Załączniki: Zarządzenie nr 10.2019 załącznik nr 1 – Kierunki studiów 2018 załacznik 2

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 19

  9/2019

  ZARZĄDZENIE NR 9/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 19

  8/2019

  ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących  sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz  informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii ZAŁĄCZNIKI Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr

  Czytaj więcej →