• 18 MAJA 20

  54/2020

  ZARZĄDZENIE NR 54/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18  maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia kursu Załącznik do Zarządzenia nr 54:2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 maja 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 18 MAJA 20

  53/2020

  ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia wyborów do władz Uniwersytetu Szczecińskiego w trybie wykorzystującym technologie informatyczne

  Czytaj więcej →
  • 15 MAJA 20

  52/2020

  ZARZĄDZENIE NR 52/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 13 MAJA 20

  51/2020

  ZARZĄDZENIE NR 51/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51.2020 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51.2020

  Czytaj więcej →
  • 12 MAJA 20

  50/2020

  ZARZĄDZENIE NR 50/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do władz Uniwersytetu Szczecińskiego w trybie wykorzystującym technologie informatyczne

  Czytaj więcej →
  • 11 MAJA 20

  49/2020

  ZARZĄDZENIE NR 49/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2020r. Załącznik nr 2 do

  Czytaj więcej →
  • 08 MAJA 20

  48/2020

  ZARZĄDZENIE NR 48/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 maja 2020 r.  w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

  Czytaj więcej →
  • 05 MAJA 20

  47/2020

  ZARZĄDZENIE NR 47/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad dotyczących procedur stosowanych przy przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47:2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 05 maja 2020r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47:2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 05 maja

  Czytaj więcej →
  • 29 KWI 20

  46/2020

  ZARZĄDZENIE NR 46/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia nr 46.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 27 KWI 20

  45/2020

  ZARZĄDZENIE NR 45/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne

  Czytaj więcej →
  • 27 KWI 20

  44/2020

  ZARZĄDZENIE NR 44/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a także niektórych wymagań dotyczących

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  43/2020

  ZARZĄDZENIE NR 43/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia  2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej na kierunku animacja kultury

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  42/2020

  ZARZĄDZENIE NR 42/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia  2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  41/2020

  ZARZĄDZENIE NR 41/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia  2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku Social Sciences

  Czytaj więcej →
  • 17 KWI 20

  40/2020

  ZARZĄDZENIE NR 40/2020  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 09 KWI 20

  39/2020

  ZARZĄDZENIE NR 39/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2020 r.   w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 39.2020 Zał. 1 Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym Zarządzenie nr 39.2020 Zał.

  Czytaj więcej →