• 13 LIS 18

  93/2018

  ZARZĄDZENIE NR 93/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  92/2018

  ZARZĄDZENIE NR 92/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  91/2018

  ZARZĄDZENIE NR 91/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 08 LIS 18

  90/2018

  ZARZĄDZENIE NR 90/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia.

  Czytaj więcej →
  • 30 PAŹ 18

  89/2108

  ZARZĄDZENIE NR 89/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłączenia radców prawnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznych

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  88/2018

  ZARZĄDZENIE NR 88/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie fizyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  87/2018

  ZARZĄDZENIE NR 87/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w języku angielskim studiów III stopnia w dyscyplinie matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Czytaj więcej →
  • 26 PAŹ 18

  86/2018

  ZARZĄDZENIE NR 86/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Szczecińskim komisji

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 18

  85/2018

  ZARZĄDZANIE NR 85/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  84/2018

  ZARZĄDZENIE NR 84/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1października 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  83/2018

  ZARZĄDZENIE NR 83/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  82/2018

  ZARZĄDZENIE NR 82/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  81/2018

  ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie udostępniania nieopublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych i licencjackich przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  80/2018

  ZARZĄDZENIE NR 80/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus+

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  79/2018

  ZARZĄDZENIE NR 79/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie koordynatorów do spraw wymiany studentów

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  78/2018

  ZARZĄDZENIE nr 78/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z tytułu praw autorskich w podatku dochodowym od osób fizycznych. DEKLARACJA załącznik nr 1 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 2 01.10.2018 ANEKS załącznik nr 3 01.10.2018 ANEKS

  Czytaj więcej →