• 15 STY 20

  5/2020

  ZARZĄDZENIE NR 5/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 206/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  4/2020

  ZARZĄDZENIE NR 4/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  3/2020

  ZARZĄDZENIE NR 3/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 Zarządzenie nr 3.2020 zał. terminy rekrutacji

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 20

  2/2020

  ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 STY 20

  1/2020

  ZARZĄDZENIE NR 1/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 roku

  Czytaj więcej →
  • 30 GRU 19

  207/2019

  ZARZĄDZENIE NR 207/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne

  Czytaj więcej →
  • 23 GRU 19

  206/2019

  ZARZĄDZENIE NR 206/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 19

  205/2019

  ZARZĄDZENIE NR 205/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (załącznik znajduje się w dokumencie)

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  204/2019

  ZARZĄDZENIE NR 204/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 1 Instrukcja Kancelaryjna Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 3 Instrukcja archiwalna

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  203/2019

  ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 203.2019 zał. regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 19

  202/2019

  ZARZĄDZENIE NR 202/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 13 GRU 19

  201/2019

  ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 201.2019 zał. Regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  200/2019

  ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 200.2019 zał. Regulamin

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  199/2019

  ZARZĄDZENIE NR 199/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w załączniku do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 09 GRU 19

  198/2019

  ZARZĄDZENIE NR 198/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Historycznego

  Czytaj więcej →
  • 05 GRU 19

  197/2019

  ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →