• 03 CZE 20

  70/2020

  ZARZĄDZENIE NR 70/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 70.2020 załącznik do Regulaminu podziału funduszu nagród

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 20

  69/2020

  ZARZĄDZENIE NR 69/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców  

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 20

  68/2020

  ZARZĄDZENIE NR 68/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą  

  Czytaj więcej →
  • 01 CZE 20

  67/2020

  ZARZĄDZENIE NR 67/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  66/2020

  ZARZĄDZENIE NR 66/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Ochrona Małoletnich w Kościele Katolickim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  65/2020

  ZARZĄDZENIE NR 65/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Kierownictwo Duchowe  

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  64/2020

  ZARZĄDZENIE NR 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku studia pisarskie

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  63/2020

  ZARZĄDZENIE NR 63/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo służb mundurowych

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  62/2020

  ZARZĄDZENIE NR 62/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo medyczne  

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  61/2020

  ZARZĄDZENIE NR 61/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  60/2020

  ZARZĄDZENIE NR 60/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej na kierunku edukacja artystyczna  

  Czytaj więcej →
  • 21 MAJA 20

  59/2020

  ZARZĄDZENIE NR 59/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 21 MAJA 20

  58/2020

  ZARZĄDZENIE NR 58/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Załącznik do Zarządzenia nr 58.2020 Rektora Uniwerystetu Szczecińskiego z dnia 21 maja 2020r.  

  Czytaj więcej →
  • 20 MAJA 20

  57/2020

  ZARZĄDZENIE NR 57/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych/pozasubwencyjnych Zarządzenie nr 57.2020 załącznik nr 1 do Zasad wynagradzania Zarządzenie nr 57.2020 załącznik nr 2 do Zasad wynagradzania Zarządzenie nr 57.2020 Załącznik nr 3 do

  Czytaj więcej →
  • 18 MAJA 20

  56/2020

  ZARZĄDZENIE NR 56/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z postępowaniem konkursowym do Szkoły Doktorskiej US w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 maja 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 18 MAJA 20

  55/2020

  ZARZĄDZENIE NR 55/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2020/2021

  Czytaj więcej →