• 04 CZE 18

  36/2018

  ZARZĄDZENIE NR 36/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej  dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  35/2018

  ZARZĄDZENIE NR 35/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  34/2018

  ZARZĄDZENIE NR 34/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019  

  Czytaj więcej →
  • 03 CZE 18

  33/2018

  ZARZĄDZENIE NR 33/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  32/2018

  ZARZĄDZENIE NR 32/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad przeliczania ocen na świadectwach uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  31/2018

  ZARZĄDZENIE NR 31/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalający na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania  oraz stopnia znajomości języka angielskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 MAJA 18

  30/2018

  ZARZĄDZENIE NR 30/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 23 MAJA 18

  29/2018

  ZARZĄDZENIE NR 29/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  Czytaj więcej →
  • 10 MAJA 18

  28/2018

  ZARZĄDZENIE NR 28/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie informacji o dyscyplinach naukowych i identyfikatorze ORCID

  Czytaj więcej →
  • 30 KWI 18

  27/2018

  ZARZĄDZENIE NR 27/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim  

  Czytaj więcej →
  • 20 KWI 18

  26/2018

  ZARZĄDZENIE NR 26/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie  w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 27 MAR 18

  25/2018

  ZARZĄDZENIE NR 25/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników

  Czytaj więcej →
  • 25 MAR 18

  24/2018

  ZARZĄDZENIE NR 24/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj więcej →
  • 21 MAR 18

  23/2018

  ZARZĄDZENIE NR 23/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowania zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2018

  Czytaj więcej →
  • 14 MAR 18

  22/2018

  ZARZĄDZENIE NR 22/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych  

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 18

  21/2018

  ZARZĄDZENIE NR 21/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wykonywanie kwerend archiwalnych  w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →