• 21 LUT 20

  21/2020

  ZARZĄDZENIE NR 21/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 21.2020 zał. regulamin Archiwum

  Czytaj więcej →
  • 17 LUT 20

  20/2020

  ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  19/2020

  ZARZĄDZENIE NR 19/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 19.2020 zał. Polityka rachunkowości

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  18/2020

  ZARZĄDZENIE NR 18/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  17/2020

  ZARZĄDZENIE NR 17/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  16/2020

  ZARZĄDZENIE NR 16/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  15/2020

  ZARZĄDZENIE NR 15/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin konkursu na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 15. 2020 zał. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO NAUKOWCA Zarządzenie nr 15. 2020 zał. nr 1 i 2 REGULAMIN

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  14/2020

  ZARZĄDZENIE NR 14/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 14.2020 zał. Naukowiec Roku US po zmianach-MM Zarządzenie nr 14.2020 zał. nr 1 do Regulaminu

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  13/2020

  ZARZĄDZENIE NR 13/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020”

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  12/2020

  ZARZĄDZENIE NR 12/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 oraz trybu zwrotu i możliwości zwolnienia z ponoszenia opłaty

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  11/2020

  ZARZĄDZENIE NR 11/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie samofinansujących się form kształcenia Zarządzenie nr 11.2020 zał. 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia Zarządzenie nr 11.2020 zał. 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019 Zarządzenie nr 11.2020 zał. 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 20

  10/2020

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej Zarządzenie nr 10.2020 zał. 1 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 2 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 3

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 20

  9/2020

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 9.2020 zał. 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne Zarządzenie nr 9.2020 zał. 2-ind-przydział-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 3-plan-pracy-jednostki Zarządzenie nr 9.2020 zał. 4-zamówienie-na-wykonanie-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 5-korekta-indywidualnego-przydzialu-czynności Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20

  8/2020

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  7/2020

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 7.2020 zał. Regulamin przeciwdziałania mobbingowi Zarządzenie nr 7.2020 zał. nr 1 Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przeciwdziałania mobbingowi (doc)

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  6/2020

  ZARZĄDZENIE NR 6/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →