• 17 GRU 18

  105/2018

  Zarządzenie nr 105/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  104/2018

  ZARZĄDZENIE NR 104/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  103/2018

  ZARZĄDZENIE NR  103/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  102/2018

  ZARZĄDZENIE NR 102/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  ZARZĄDZENIE NR 110/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  ZARZĄDZANIE NR 110/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 GRU 18

  109/2018

  ZARZĄDZENIE NR 109/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 12 GRU 18

  108/2018

  ZARZĄDZENIE NR 108/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania nowych normatywów kancelaryjno-archiwalnych

  Czytaj więcej →
  • 23 LIS 18

  101/2018

  ZARZĄDZENIE NR 101/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podróży służbowych

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  100/2018

  ZARZĄDZENIE NR 100/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada  2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 18

  99/2018

  ZARZĄDZENIE NR 99/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „MAGISTER 2018”

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 18

  98/2018

  ZARZĄDZANIE NR 98/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej  Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  97/2018

  ZARZĄDZENIE NR 97/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Uniwersytecie Szczecińskim (EZD EDU

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  96/2018

  ZARZĄDZENIE NR 96/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  95/2018

  ZARZĄDZENIE NR 95/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 18

  94/2018

  ZARZĄDZENIE NR 94/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz

  Czytaj więcej →