• 07 PAŹ 19

  145/2019

  ZARZĄDZENIE NR 145/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podróży służbowych Zarządzenie nr 145.2019 zał. 1 – umowa Zarządzenie nr 145.2019 zał. 2 – wniosek wyjazdowy Zarządzenie nr 145.2019 zał. 3 – posiłki Zarządzenie nr 145.2019 zał. 4 – wniosek o samochód Zarządzenie nr 145.2019 zał. 5 – spis delegacji

  Czytaj więcej →
  • 04 PAŹ 19

  144/2019

  ZARZĄDZENIE NR 144/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o zatrudnienie na etacie profesora dydaktycznego

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  143/2019

  ZARZĄDZENIE NR 143/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 143.2019 zał. 1 Kierunki studiów po zmianie 09.2019

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  142/2019

  ZARZĄDZENIE NR 142/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  141/2019

  Zarządzenie nr 141/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 141.2019 zał. 1 wniosek_stypendium_socjalne_19_20 zmiana Zarządzenie nr 141.2019 zał. 2 Wniosek stypendium socjalne dla doktorantów 19_20 Zarządzenie nr 141.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 19

  140/2019

  ZARZĄDZENIE NR 140/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło Zarządzenie nr 140.2019 zał. zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło Zarządzenie nr 140.2019 Załącznik nr 1 – umowa zlecenie-09-2019 (doc) Zarządzenie nr

  Czytaj więcej →
  • 30 WRZ 19

  139/2019

  ZARZĄDZENIE NR 139/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 WRZ 19

  138/2019

  ZARZĄDZENIE NR 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  137/2019

  ZARZĄDZENIE NR 137/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 137.2019 zał. skł osobowy

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 19

  136/2019

  Zarządzenie nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 19

  135/2019

  ZARZĄDZENIE NR 135/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przestrzegania w Uniwersytecie Szczecińskim zakazu podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi

  Czytaj więcej →
  • 23 WRZ 19

  134/2019

  ZARZĄDZENIE NR 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaje zajęć dydaktycznych i liczebność grup studenckich

  Czytaj więcej →
  • 23 WRZ 19

  133/2019

  ZARZĄDZENIE NR 133/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przypisania publikacji do dyscyplin naukowych

  Czytaj więcej →
  • 13 WRZ 19

  132/2019

  ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim Zarządzenie nr 132.2019 Zał. 1 Zarządzenie nr 132.2019 Zał. 2 Zarządzenie nr 132.2019 Zał. 3 Zarządzenie nr 132.2019 Zał. 4

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  131/2019

  ZARZĄDZENIE NR 131/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 131.2019 zał. 1 w spr. kształcenia nauczycielskiego – 2019

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 19

  130/2019

  ZARZĄDZENIE NR 130/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →