• 24 SIE 16

  45/2016

  W sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 22 SIE 16

  44/2016

  W sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 19 LIP 16

  42/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 01 LIP 16

  41/2016

  W sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej oraz dyplomu trenera sportu, trenera rekreacji ruchowej.

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 16

  39/2016

  W sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 16

  38/2016

  W sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych pn. Coaching menadżerski.

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 16

  37/2016

  W sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 16

  35/2016

  W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 16

  36/2016

  W sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 03 CZE 16

  34/2016

  W sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017”.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  33/2016

  W sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 201612017”.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  32/2016

  W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 16

  31/2016

  W sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących.

  Czytaj więcej →
  • 31 MAJA 16

  28/2016

  W sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/20 17.

  Czytaj więcej →