• 01 PAŹ 18

  76/2018

  ZARZĄDZENIE NR 76/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom Zarządzenie nr 76 -załącznik nr1

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  75/2018

  ZARZĄDZENIE NR 75/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  74/2018

  ZARZĄDZENIE NR 74/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  73/2018

  ZARZĄDZENIE NR 73/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Załączniki: załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4  

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  72/2018

  ZARZĄDZENIE NR 72/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania i opracowywania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego opinii wydawanych na zlecenie sądów powszechnych, instytucji publicznych, stron postępowań sądowych oraz innych podmiotów

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  71/2018

  ZARZĄDZENIE NR 71 /20 18 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło Załączniki: Załącznik nr 1 – umowa zlecenie-11-2017 Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka-11-2017 Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor-11-2017 Załącznik nr 4 – umowa

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 18

  70/2018

  ZARZĄDZENIE NR 70/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 18

  69/2018

  ZARZĄDZENIE NR 69/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 18

  68/2018

  ZARZĄDZENIE NR 68/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 18

  67/2018

  ZARZĄDZENIE NR 67/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych pn. Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów i Asesorów Sądowych Sądów Powszechnych.

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 18

  66/2018

  ZARZĄDZENIE NR 66/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 20 WRZ 18

  65/2018

  ZARZĄDZENIE NR 65/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym studiów podyplomowych pn. Studia podyplomowe dla nauczycieli – Fizyka

  Czytaj więcej →
  • 11 WRZ 18

  60/2018

  ZARZĄDZENIE NR 60/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji BHP

  Czytaj więcej →
  • 12 LIP 18

  52/2018

  ZARZĄDZENIE NR 52/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 12 LIP 18

  51/2018

  ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 18

  50/2018

  ZARZĄDZENIE NR 50/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →