• 30 WRZ 20

  118/2020

  ZARZĄDZENIE NR 118/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  117/2020

  ZARZĄDZENIE NR 117/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  116/2020

  ZARZĄDZENIE NR 116/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  115/2020

  ZARZĄDZENIE NR 115/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 21 WRZ 20

  114/2020

  ZARZĄDZENIE NR 114/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia 114.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 21 WRZ 20

  113/2020

  ZARZĄDZENIE NR 113/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia nr 113.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 WRZ 20

  112/2020

  ZARZĄDZENIE NR 112/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie podróży służbowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112.2020 Rektora Uniwersytetu

  Czytaj więcej →
  • 17 WRZ 20

  111/2020

  ZARZĄDZENIE NR 111/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 15 WRZ 20

  110/2020

  ZARZĄDZENIE NR 110 /2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.2020 Rektora US

  Czytaj więcej →
  • 15 WRZ 20

  109/2020

  ZARZĄDZENIE NR 109/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad recenzowania prac naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora US Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109.2020 Rektora US

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  108/2020

  ZARZĄDZENIE NR 108/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  107/2020

  ZARZĄDZENIE NR 107/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rektorskiej ds. Statutowych i Regulaminowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 09 WRZ 20

  106/2020

  ZARZĄDZENIE NR 106/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania US w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

  Czytaj więcej →
  • 03 WRZ 20

  105/2020

  ZARZĄDZENIE NR 105/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 02 WRZ 20

  104/2020

  ZARZĄDZENIE NR 104/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 02 WRZ 20

  103/2020

  ZARZĄDZENIE NR 103/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 września 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Załącznik do Zarządzenia nr 103.2020

  Czytaj więcej →