• 09 LUT 16

  9/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2015/2016.

  Czytaj więcej →
  • 08 LUT 16

  8/2016

  W sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego niebędących nauczycielami akademickimi.

  Czytaj więcej →
  • 02 LUT 16

  7/2016

  W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 16

  6/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego”.

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 16

  5/2016

  W sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 16

  4/2016

  W sprawie wdrożenia elementów pn. Studenci i pn. Planowanie i harmonogramowanie zajęć w podsystemie Egeria Edukacja.

  Czytaj więcej →
  • 18 STY 16

  3/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2015/2016.

  Czytaj więcej →
  • 18 STY 16

  2/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2015/2016.

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 16

  1/2016

  Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2015/2016”.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  59/2015

  w sprawie sprostowania błędu (uchwała nr 59/2015) z dnia 16 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  58/2015

  w sprawie ustalenia Zasad przyznawania oraz harmonogramu wypłat pomocy materialnej dla studentów kierunku „Praca socjalna realizowanego w ramach projektu „Profesjonalne kadry –lepsze jutro II” z dnia 12 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  57/2015

  w sprawie ustalenia Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunków Matematyka i Fizyka realizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej „Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce” z dnia 12 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  56/2015

  W sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 października 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  55/2015

  w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/2016 z dnia 21 września 2015 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  54/2016

  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2015/2016 z dnia 21 września 2015r .

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 15

  53/2016

  w sprawie wprowadzenie w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 września 2015 r.

  Czytaj więcej →