• 26 MAR 19

  12/2019

  ZARZĄDZENIE NR 12/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Załączniki: Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 2

  Czytaj więcej →
  • 25 MAR 19

  11/2019

  ZARZĄDZENIE NR 11/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2019.

  Czytaj więcej →
  • 20 MAR 19

  10/2019

  ZARZĄDZENIE NR 10/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019″ Załączniki: Zarządzenie nr 10.2019 załącznik nr 1 – Kierunki studiów 2018 załacznik 2

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 19

  9/2019

  ZARZĄDZENIE NR 9/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 19

  8/2019

  ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących  sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz  informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii ZAŁĄCZNIKI Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr

  Czytaj więcej →
  • 07 LUT 19

  7/2019

  ZARZĄDZENIE NR 7/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad recenzowania prac naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Załączniki: Zarządzenie nr 7.2019 załącznik nr 1 zasady Zarządzenie nr 7/2019 załącznik nr 2 wniosek o wyzn. recenzenta Zarządzenie nr 7/2019 załącznik nr 3 WNUS wzór oświadczenia recenzenta

  Czytaj więcej →
  • 01 LUT 19

  6/2019

  ZARZĄDZENIE NR 6/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 19

  5/2019

  ZARZĄDZENIE NR 5/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Zarządzenie nr 5/2019 – załącznik dyplom wniosek wysłanie

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 19

  4/2019

  ZARZĄDZENIE NR 4/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 Załącznik: Zarządzenie nr 4/2019 załącznik Projekt terminy rekrutacji

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 19

  3/2019

  ZARZĄDZENIE NR 3/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 19

  2/2019

  ZARZĄDZENIE NR 2/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia procedury łączenia kierunków o tej samej nazwie w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 STY 19

  1/2019

  ZARZĄDZENIE NR 1/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku.

  Czytaj więcej →
  • 28 GRU 18

  114/2018

  ZARZĄDZENIE NR 114/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej →
  • 27 GRU 18

  113/2018

  ZARZĄDZENIE NR 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 GRU 18

  112/2018

  ZARZĄDZENIE NR 112/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 21 GRU 18

  111/2018

  ZARZĄDZENIE NR 111/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku Załączniki: Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 1 Finansowanie działalności badawczej Zarządzenie nr 111.2018 – załącznik nr 2 Finansowanie działalności badawczej

  Czytaj więcej →