• 10 CZE 19

  58/2019

  ZARZĄDZENIE NR 58/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim. Załączniki: Zarządzenie nr 58.2019 zał. 1 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych od 01 10 2018 r. Zarządzenie nr 58.2019 zał nr 2 dyplom podyplomówka 2

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 19

  57/2019

  ZARZĄDZENIE NR 57/2019 REKTORA  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r.  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających  się od  roku akademickiego 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 57.2019 – załącznik

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 19

  56/2019

  ZARZĄDZENIE NR 56/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca  2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich pobieranych od osób przyjętych na studia od roku akademickiego  2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Załączniki: Zarządzenie nr 56.2019 Załącznik nr 1  

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  55/2019

  ZARZĄDZENIE NR 55/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 55.2019 – zał 1 skierowanie 1 WB 2019 Zarządzenie nr 55.2019 – zał 2 skierowanie 2 WMF 2019 Zarządzenie nr 55.2019 – zał

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  54/2019

  ZARZĄDZENIE NR 54/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2019/2020 Zarządzenie nr 54.2019 – zał 1 powołanie KR 4.06.19

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  53/2019

  ZARZĄDZENIE NR 53/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  52/2019

  ZARZĄDZENIE NR 52/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 52.2019 – zał. Limity 19-20 podsumowanie (xls)

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  51/2019

  ZARZĄDZENIE NR 51/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 oraz tryb zwrotu i możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej.

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 19

  50/2019

  ZARZĄDZENIE NR 50/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Zarządzenie nr 50.2019 zał. 1 -w spr. wymagane dokumenty rekrut.- 2019

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 19

  49/2019

  ZARZĄDZENIE NR 49/2019 REKTORA UNWERSYTERU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 49.2019 zał. 1 – 2 wniosek stypendium doktoranckie II i kolejne lata studiów 2019-2020 04.06.19 r_ Zarządzenie nr 49.2019 zał. 2 – 3 Instrukcja wypełniania wniosku

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 19

  48/2019

  ZARZĄDZENIE NR 48/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Zarządzenie nr 48.2019 zał. 1 – 2projakościowe rok II i kolejne lata studiów od roku akademickiego 2019-2020 Zarządzenie nr 48.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  47/2019

  ZARZĄDZENIE NR 47 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  46/2019

  ZARZĄDZENIE NR 46/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  45/2019

  ZARZĄDZENIE NR 45/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  44/2019

  ZARZĄDZENIE NR 44/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studia magisterskie o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  43/2019

  ZARZĄDZENIE NR 43/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia romańska

  Czytaj więcej →