• 22 STY 20

  10/2020

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej Zarządzenie nr 10.2020 zał. 1 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 2 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 3

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 20

  9/2020

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 9.2020 zał. 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne Zarządzenie nr 9.2020 zał. 2-ind-przydział-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 3-plan-pracy-jednostki Zarządzenie nr 9.2020 zał. 4-zamówienie-na-wykonanie-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 5-korekta-indywidualnego-przydzialu-czynności Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20

  8/2020

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  7/2020

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  6/2020

  ZARZĄDZENIE NR 6/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 15 STY 20

  5/2020

  ZARZĄDZENIE NR 5/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 206/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  4/2020

  ZARZĄDZENIE NR 4/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  3/2020

  ZARZĄDZENIE NR 3/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 Zarządzenie nr 3.2020 zał. terminy rekrutacji

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 20

  2/2020

  ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 STY 20

  1/2020

  ZARZĄDZENIE NR 1/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 roku

  Czytaj więcej →
  • 30 GRU 19

  207/2019

  ZARZĄDZENIE NR 207/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne

  Czytaj więcej →
  • 23 GRU 19

  206/2019

  ZARZĄDZENIE NR 206/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 19

  205/2019

  ZARZĄDZENIE NR 205/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (załącznik znajduje się w dokumencie)

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  204/2019

  ZARZĄDZENIE NR 204/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 1 Instrukcja Kancelaryjna Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 3 Instrukcja archiwalna

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  203/2019

  ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 203.2019 zał. regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 19

  202/2019

  ZARZĄDZENIE NR 202/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →