• 30 MAR 20

  37/2020

  ZARZĄDZENIE NR 37/2020   REKTORA  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   z dnia 30 marca 2020 r.   zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających  się od  roku akademickiego 2019/2020  

  Czytaj więcej →
  • 19 MAR 20

  36/2020

  ZARZĄDZENIE NR 36/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2020 r.   w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2020.

  Czytaj więcej →
  • 17 MAR 20

  35/2020

  ZARZĄDZENIE NR 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

  Czytaj więcej →
  • 16 MAR 20

  34/2020

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 20

  33/2020

  ZARZĄDZENIE NR 33/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie trybu funkcjonowania komisji przetargowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 20

  32/2020

  ZARZĄDZENIE NR 32/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych dla studentów, którzy opuścili dom studencki

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 20

  31/2020

  ZARZĄDZENIE NR 31/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 20

  30/2020

  ZARZĄDZENIE NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

  Czytaj więcej →
  • 12 MAR 20

  29/2020

  ZARZĄDZENIE NR 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 29.2020 zał. REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ Zarządzenie nr 29.2020 zał. nr 1 do Regulaminu – Arkusz oceny okresowej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim Zarządzenie nr 29.2020 zał. nr 2 do

  Czytaj więcej →
  • 11 MAR 20

  28/2020

  ZARZĄDZENIE NR 28/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 10 MAR 20

  27/2020

  ZARZĄDZENIE NR 27/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 27.2020 zał. Kierunki studiów po zmianie

  Czytaj więcej →
  • 03 MAR 20

  26/2020

  ZARZĄDZENIE NR 26/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 1 Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 2 Zarządzenie nr 26.2020 zał nr 3 Zarządzenie nr 26.2020 zał. nr 4  

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  25/2020

  ZARZĄDZENIE NR 25/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku diagnostyka sportowa  

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  24/2020

  ZARZĄDZENIE NR 24/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień

  Czytaj więcej →
  • 24 LUT 20

  23/2020

  ZARZĄDZENIE NR 23/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 23.2020 zał. regulamin Centrum Transeru Technologii US

  Czytaj więcej →
  • 24 LUT 20

  22/2020

  ZARZĄDZENIE NR 22/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych centrów badawczych

  Czytaj więcej →