• 28 CZE 18

  87/2018

  UCHWAŁA 87/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe po obu stronach Odry

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  86/2018

  UCHWAŁA 86/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Laboratorium Ruchu Kolejowego

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  85/2018

  UCHWAŁA 85/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Doposażenie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  84/2018

  UCHWAŁA NR 84/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  83/2018

  UCHWAŁA NR 83/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  82/2018

  UCHWAŁA NR 82/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  81/2018

  UCHWAŁA NR 81/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Barbary Komendy-Earle

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  80/2018

  UCHWAŁA NR 80/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Anny Pilarski

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  79/2018

  UCHWAŁA NR 79/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Magdaleny Lisieckiej-Czop

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  78/2018

  UCHWAŁA NR 78/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Agaty Zawiszewskiej

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  77/2018

  UCHWAŁA NR 77/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Izabeli Bludnik

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  76/2018

  UCHWAŁA NR 76/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Adama Skibińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  75/2018

  UCHWAŁA NR 75/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Jörga Kleemanna

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  74/2018

  UCHWAŁA NR 74/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Jörga Hackmanna

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  73/2018

  UCHWAŁA NR 73/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Waldemarowi Domachowskiemu, prof. US

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  72/2018

  Czytaj więcej →