• 17 GRU 18

  111/2018

  UCHWAŁA NR 111/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Kwarcińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  UCHWAŁA NR 110/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jarosława Korpysy

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  109/2018

  UCHWAŁA NR 109/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  108/2018

  UCHWAŁA NR 108/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  107/2018

  UCHWAŁA NR 107/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  106/2018

  UCHWAŁA NR 106/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  105/2018

  UCHWAŁA NR 105/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  104/2018

  UCHWAŁA NR 104/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  103/2018

  UCHWAŁA NR 103/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  102/2018

  UCHWAŁA NR 102/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  101/2018

  UCHWAŁA NR 101/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – dziekana  Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  100/2018

  UCHWAŁA NR 100/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Marka Kunasza

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  99/2018

  UCHWAŁA NR 99/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Daniela Wacinkiewicza

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  98/2018

  UCHWAŁA NR 98/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przesunięcia środków w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Szczecińskiego na rok 2018

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  97/2018

  UCHWAŁA NR 97/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 18

  96/2018

  UCHWAŁA NR 96/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Adama Stecyka

  Czytaj więcej →