• 26 WRZ 19

  107/2019

  UCHWAŁA NR 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 107.2019 zał. regulamin SD

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  106/2019

  UCHWAŁA NR 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028 Uchwała nr 106.2019 Zał. Strategia

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  105/2019

  UCHWAŁA NR 105/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Matematyczno-Fizycznego w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  104/2019

  UCHWAŁA NR 104/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  103/2019

  UCHWAŁA NR 103/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. inż. Andrzeja Osadczuka

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  102/2019

  UCHWAŁA NR 102/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jakuba Witkowskiego

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  101/2019

  UCHWAŁA NR 101/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Krupińskiego

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  100/2019

  UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  99/2019

  UCHWAŁA NR 99/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych Uchwała nr 99.2019 załącznik stopnie naukowe

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  98/2019

  UCHWAŁA NR 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  97/2019

  UCHWAŁA NR 97/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  96/2019

  UCHWAŁA NR 96/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  95/2019

  UCHWAŁA NR 95/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 95.2019 Załącznik do uchwały nr 95_2019 Senatu US Regulamin studiów w US

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  94/2019

  UCHWAŁA NR 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  93/2019

  UCHWAŁA NR 93/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  92/2019

  UCHWAŁA NR 92/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →