• 28 LUT 19

  28/2019

  UCHWAŁA NR 28/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Mariusza P. Dąbrowskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  27/2019

  UCHWAŁA NR 27/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. zw. dr hab. Ingi Iwasiów na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  26/2019

  UCHWAŁA NR 26/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Barbary Rodziewicz, prof. US na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  25/2019

  UCHWAŁA NR 25/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. zw. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  24/2019

  UCHWAŁA NR 24/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Tadeusza Wallasa na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  23/2019

  UCHWAŁA NR 23/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Rościsława Żerelika na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  22/2019

  UCHWAŁA NR 22/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Mariusza Wołosa na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  21/2019

  UCHWAŁA NR 21/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Cezarego Kuklo na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  20/2019

  UCHWAŁA NR 20/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Joanny Odrowąż – Sypniewskiej na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  19/2019

  UCHWAŁA NR 19/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Tomasza Placka na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  18/2019

  UCHWAŁA NR 18/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Tadeusza Szubki na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  17/2019

  UCHWAŁA NR 17/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Amadeusza Krause na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  16/2019

  UCHWAŁA NR 16/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  15/2019

  UCHWAŁA NR 15/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  14/2019

  UCHWAŁA NR 14/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  13/2019

  UCHWAŁA NR 13/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Radosława Gazińskiego na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →