• 30 MAJA 19

  52/2019

  UCHWAŁA NR 52/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ireneusza Jaźwińskiego

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  51/2019

  UCHWAŁA NR 51/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Vincenzo Salzano

  Czytaj więcej →
  • 25 KWI 19

  50/2019

  UCHWAŁA NR 50/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania red. Zbigniewowi Nosowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 KWI 19

  49/2019

  UCHWAŁA NR 49/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 49.2019 zał. 1 do 4 dyplom I stopień II stop. jednolite wspólne wzór Uchwała nr 49.2019 zał.5

  Czytaj więcej →
  • 25 KWI 19

  48/2019

  UCHWAŁA NR 48/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia kształcenia na kierunku historia studia pierwszego stopnia stacjonarne profil praktyczny na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →
  • 25 KWI 19

  47/2019

  UCHWAŁA NR 47/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia kształcenia na kierunku rozwój regionalny i fundusze europejskie, studia pierwszego stopnia stacjonarne profil ogólnoakademicki na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  46/2019

  UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  45/2019

  UCHWAŁA NR 45/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów na 2019 r. Załączniki: Uchwała nr 45.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  44/2019

  UCHWAŁA NR 44/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w strukturze planu remontów i modernizacji domów studenckich na 2019 rok. Załącznik: Uchwała nr 44.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  43/2019

  UCHWAŁA NR 43/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołanych na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  42/2019

  UCHWAŁA NR 42/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  41/2019

  UCHWAŁA NR 41/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru dr Barbary Bartkowiak na przewodniczącą pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  40/2019

  UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Katarzyny Kuhlmann

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  39/2019

  UCHWAŁA NR 39/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Klaudii Koczur-Lejk

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  38/2019

  UCHWAŁA NR 38/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Pierre Frederica Webera

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  37/2019

  UCHWAŁA NR 37/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz  

  Czytaj więcej →