• 20 GRU 18

  121/2018

  UCHWAŁA NR 121/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  120/2018

  UCHWAŁA NR 120/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  119/2018

  UCHWAŁA NR 119/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2019 rok

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  118/2018

  UCHWAŁA NR 118/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie składu Rady Uczelni, sposobu powołania jej członków oraz sposobu wyboru jej przewodniczącego Uchwała nr 118.2018 załącznik dotyczącej Rady Uczelni

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  117/2018

  UCHWAŁA NR 117/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 117.2018 załącznik Statut Załącznik nr 7

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  116/2018

  UCHWAŁA 116/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 18

  115/2018

  UCHWAŁA NR 115/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  114/2018

  UCHWAŁA NR 114/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej działkę numer 29/11 z obrębu 1020, Śródmieście 20, położonej w Szczecinie przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  113/2018

  UCHWAŁA NR 113/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  112/2018

  UCHWAŁA NR 112/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Macieja Kowalewskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  111/2018

  UCHWAŁA NR 111/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Kwarcińskiego

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 18

  110/2018

  UCHWAŁA NR 110/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jarosława Korpysy

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  109/2018

  UCHWAŁA NR 109/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  108/2018

  UCHWAŁA NR 108/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  107/2018

  UCHWAŁA NR 107/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO

  Czytaj więcej →
  • 25 PAŹ 18

  106/2018

  UCHWAŁA NR 106/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →