• 23 KWI 20

  24/2020

  UCHWAŁA NR 24/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Jörgowi Hackmanowi w dziedzinie nauk humanistycznych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  23/2020

  UCHWAŁA NR 23/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznym

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  22/2020

  UCHWAŁA NR 22/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku diagnostyka sportowa

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  21/2020

  UCHWAŁA NR 21/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  20/2020

  UCHWAŁA NR 20/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  19/2020

  UCHWAŁA NR 19/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  18/2020

  UCHWAŁA NR 18/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr hab. Januszowi Bujakowi w dziedzinie nauk teologicznych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  17/2020

  UCHWAŁA NR 17/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Adamowi Makowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  16/2020

  UCHWAŁA NR 16/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji skrutacyjnej

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  15/2020

  UCHWAŁA NR 15/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w grupie pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  14/2020

  UCHWAŁA NR 14/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznym

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  13/2020

  UCHWAŁA NR 13/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 13.2020 zał. nr 1 Tryb i warunki rekrutacji Uchwała nr 13.2020 zał. nr 2 Kryteria kwalifikacji (DOC) Uchwała nr 13.2019 zał. nr

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  12/2020

  UCHWAŁA NR 12/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  11/2020

  UCHWAŁA NR 11/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  10/2020

  UCHWAŁA NR 10/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 10.2020 zał.zarządzenie Centrum TTUS XII.2019 po zmianach 23.01.2020

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  9/2020

  UCHWAŁA NR 9/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie utworzenia Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uchwała nr 9.2020 zał. zarządzenie Centrum Badań XII.2019 po zmianach 23.01.2020 r

  Czytaj więcej →