• 30 MAJA 19

  68/2019

  UCHWAŁA NR 68/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia norweska prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  67/2019

  UCHWAŁA NR 67/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia hiszpańska prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  66/2019

  UCHWAŁA NR 66/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia germańska z dodatkowym językiem obcym prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  65/2019

  UCHWAŁA NR 65/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bałtyckie studia kulturowe prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  64/2019

  UCHWAŁA NR 64/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania w zakresie nauczania, polegającego na opracowaniu w latach 2019-2022 podręcznika do języka ukraińskiego dla liceum i technikum

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  63/2019

  UCHWALA NR 63/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za lata 2019, 2020, 2021 i 2022

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  62/2019

  UCHWAŁA NR 62/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie zatwierdzenia z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2018 r.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  61/2019

  UCHWAŁA NR 61/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za 2018 r. i przeznaczenia wyniku finansowego na zwiększenie funduszu zasadniczego

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  60/2019

  UCHWAŁA NR 60/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego na 2018 r.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  59/2019

  UCHWAŁA NR 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych. Uchwała nr 59.2019 załącznik Przepisy wprowadzające Statut US 2019 uchwała 30.05.19

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  58/2019

  UCHWAŁA NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego. Uchwała nr 58.2019 załącznik: Statut US 2019 – uchwała 30.05.19

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  57/2019

  UCHWAŁA NR 57/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  56/2019

  UCHWAŁA NR 56/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  55/2019

  UCHWAŁA NR 55/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Łabuza

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  54/2019

  UCHWAŁA NR 54/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bernarda Cedro

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  53/2019

  UCHWAŁA NR 53/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Anny Tokarz-Kocik

  Czytaj więcej →