• 07 MAJA 20

  39/2020

  UCHWAŁA NR 39/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 Ordynacja wyborcza do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego  

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 20

  38/2020

  UCHWAŁA NR 38/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 20

  37/2020

  UCHWAŁA NR 37/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 20

  36/2020

  UCHWAŁA NR 36/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 20

  35/2020

  UCHWAŁA NR 35/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Andrzejowi Wojtaszakowi w dziedzinie nauk humanistycznych

  Czytaj więcej →
  • 07 MAJA 20

  40/2020

  UCHWAŁA NR 40/2020  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Załączniki nr 1-6 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego nr 40.2020 Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego nr 40.2020 z dnia 07 maja 2020r.  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  34/2020

  UCHWAŁA NR 34/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych    

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  33/2020

  UCHWAŁA NR 33/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku animacja kultury  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  32/2020

  UCHWAŁA NR 32/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  31/2020

  UCHWAŁA NR 31/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia  programu studiów dla kierunku   Social Sciences  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  30/2020

  UCHWAŁA NR 30/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  29/2020

  UCHWAŁA NR 29/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Andrzeja Skrendo

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  28/2020

  UCHWAŁA NR 28/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Gosa

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  27/2020

  UCHWAŁA NR 27/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członka Senatu  

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  26/2020

  UCHWAŁA NR 26/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r.  w sprawie nadania prof. dr hab. Michaelowi Northowi tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu Szczecińskiego    

  Czytaj więcej →
  • 23 KWI 20

  25/2020

  UCHWAŁA NR 25/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Henrykowi Walczakowi w dziedzinie nauk humanistycznych

  Czytaj więcej →