• 28 MAR 19

  46/2019

  UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  45/2019

  UCHWAŁA NR 45/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów na 2019 r. Załączniki: Uchwała nr 45.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  44/2019

  UCHWAŁA NR 44/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w strukturze planu remontów i modernizacji domów studenckich na 2019 rok. Załącznik: Uchwała nr 44.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  43/2019

  UCHWAŁA NR 43/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołanych na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  42/2019

  UCHWAŁA NR 42/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  41/2019

  UCHWAŁA NR 41/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru dr Barbary Bartkowiak na przewodniczącą pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  40/2019

  UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Katarzyny Kuhlmann

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  39/2019

  UCHWAŁA NR 39/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Klaudii Koczur-Lejk

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  38/2019

  UCHWAŁA NR 38/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Pierre Frederica Webera

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  37/2019

  UCHWAŁA NR 37/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz  

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  36/2019

  UCHWAŁA NR 36/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  35/2019

  UCHWAŁA NR 35/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  34/2019

  UCHWAŁA NR 34/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury ks. prof. dr hab. Janusza Kręcidło na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  33/2019

  UCHWAŁA NR 33/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury ks. prof. dr hab. Krzysztofa Góździa na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  32/2019

  UCHWAŁA NR 32/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury ks. prof. dr hab. Jana Perszona na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  31/2019

  UCHWAŁA NR 31/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Dyducha na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Czytaj więcej →