• 26 SIE 20

  21/2020

  UCHWAŁA NR 21 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.08.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 30 LIP 20

  20/2020

  UCHWAŁA NR 20/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2019 Załącznik do Uchwały nr 20.2020 Rady Uczelni

  Czytaj więcej →
  • 30 LIP 20

  19/2020

  UCHWAŁA NR 19/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Szczecińskiego położonej przy Alei Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 30 LIP 20

  18/2020

  UCHWAŁA NR 18/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Szczecińskiego położonej przy ulicy Adama Mickiewicza 69 w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 06 LIP 20

  17/2020

  UCHWAŁA NR 17 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz dodatku funkcyjnego rektora elekta Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2020-2024.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 20

  16/2020

  UCHWAŁA NR 16 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za 2019 r.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 20

  15/2020

  UCHWAŁA NR 15 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2020 r.

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 20

  14/2020

  UCHWAŁA NR 14 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. wyrażenie opinii w sprawie ustanowienia służebność gruntowej dla PUM

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 20

  13/2020

  UCHWAŁA NR 13 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2019-2028.

  Czytaj więcej →
  • 21 MAJA 20

  12/2020

  UCHWAŁA NR 12/2020 RADY UCZELNI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za 2019 r. i przeznaczenia wyniku finansowego na zwiększenie funduszu zasadniczego

  Czytaj więcej →
  • 21 MAJA 20

  11/2020

  UCHWAŁA NR 11 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 KWI 20

  10/2020

  UCHWAŁA NR 10 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do załącznika nr 4 Ordynacja wyborcza do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 12 MAR 20

  9/2020

  UCHWAŁA NR 9 /2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 05 LUT 20

  8/2020

  UCHWAŁA NR 8/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych Centrów Badawczych.

  Czytaj więcej →
  • 09 GRU 19

  7/2019

  UCHWAŁA NR 7 /2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

  Czytaj więcej →
  • 27 LIS 19

  6/2019

  UCHWAŁA NR 6 /2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Janusza Blanka na kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Czytaj więcej →