• 24 MAR 20

  Pismo okólne nr 8/2020

  Pismo okólne nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

  Czytaj więcej →
  • 24 MAR 20

  Pismo okólne nr 7/2020

  Pismo okólne nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zasad wypłaty wynagrodzeń za wykonywanie czynności w  postępowaniach awansowych  1. Załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 7.2020. Rektora Uniwerystetu Szczecińskiego z dnia 24.03.2020r.

  Czytaj więcej →
  • 17 MAR 20

  Pismo okólne nr 6/2020

  Pismo okólne nr 6/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 17 marca 2020 roku

  Czytaj więcej →
  • 16 MAR 20

  Pismo okólne nr 5/2020

  Pismo okólne nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16.03.2020 r. w sprawie trybu i zasad wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Szczecińskim w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

  Czytaj więcej →
  • 12 MAR 20

  Pismo okólne nr 4/2020

  Pismo okólne nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12.03.2020 r. w sprawie składania przez kandydatów na elektorów oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wynikającego z przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Zal__1a_do_ustawy_lustracyjnej_US Zal__2a_do_ustawy_lustracyjnej_US

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 20

  Pismo okólne nr 3/2020

  Pismo okólne nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2020 r. w sprawie wniosku do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczącego ogłoszenia konkursu o zatrudnienie nauczyciela akademickiego

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  Pismo okólne nr 2/2020

  Pismo okólne nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 04.02.2020 r. w sprawie: zmiany pisma okólnego nr 2/2019 z dnia 14.11.2019 r. dotyczącego zawierania umów i akceptacji wydatków

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  Pismo okólne nr 1/2020

  Pismo okólne nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31.01.2020 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy niektórymi jednostkami organizacyjnymi

  Czytaj więcej →
  • 16 GRU 19

  Pismo okólne nr 3/2019

  Pismo okólne nr 3 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2020 roku

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 19

  Pismo okólne nr 2/2019

  Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zawierania umów i akceptacji wydatków

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 19

  Regulamin Samorządu Studenckiego 2019

  REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO podpisany dnia 27.09.2019 r.

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 19

  1/2019

  OBWIESZCZENIE NR 1/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 MAR 19

  Pismo okólne nr 1/2019

  Pismo okólne nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zastępowania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 18

  Pismo okólne nr 1/2018

  Pismo okólne nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: procesu uruchomienia produkcyjnego systemu Egeria Edukacja

  Czytaj więcej →
  • 10 PAŹ 18

  2/2018

  OBWIESZCZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 28 WRZ 18

  1/2018

  OBWIESZCZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 20/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku archeologia – studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym

  Czytaj więcej →