• 24 LUT 20

  23/2020

  ZARZĄDZENIE NR 23/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 23.2020 zał. regulamin Centrum Transeru Technologii US

  Czytaj więcej →
  • 24 LUT 20

  22/2020

  ZARZĄDZENIE NR 22/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych centrów badawczych

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 20

  21/2020

  ZARZĄDZENIE NR 21/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 21.2020 zał. regulamin Archiwum

  Czytaj więcej →
  • 17 LUT 20

  20/2020

  ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  19/2020

  ZARZĄDZENIE NR 19/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 19.2020 zał. Polityka rachunkowości

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  Pismo okólne nr 2/2020

  Pismo okólne nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 04.02.2020 r. w sprawie: zmiany pisma okólnego nr 2/2019 z dnia 14.11.2019 r. dotyczącego zawierania umów i akceptacji wydatków

  Czytaj więcej →
  • 04 LUT 20

  18/2020

  ZARZĄDZENIE NR 18/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  17/2020

  ZARZĄDZENIE NR 17/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  16/2020

  ZARZĄDZENIE NR 16/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 20

  Pismo okólne nr 1/2020

  Pismo okólne nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31.01.2020 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy niektórymi jednostkami organizacyjnymi

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  14/2020

  UCHWAŁA NR 14/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznym

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  13/2020

  UCHWAŁA NR 13/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 13.2020 zał. nr 1 Tryb i warunki rekrutacji Uchwała nr 13.2020 zał. nr 2 Kryteria kwalifikacji (DOC) Uchwała nr 13.2019 zał. nr

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  12/2020

  UCHWAŁA NR 12/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna. Edukacja Integracyjna i Włączająca

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  11/2020

  UCHWAŁA NR 11/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  10/2020

  UCHWAŁA NR 10/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 10.2020 zał.zarządzenie Centrum TTUS XII.2019 po zmianach 23.01.2020

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  9/2020

  UCHWAŁA NR 9/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie utworzenia Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uchwała nr 9.2020 zał. zarządzenie Centrum Badań XII.2019 po zmianach 23.01.2020 r

  Czytaj więcej →