• 28 MAJA 20

  56/2020

  UCHWAŁA NR 56/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 Uchwała nr 56.2020 zał. nr 1 Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2021-2022 Uchwała nr 56.2020

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  66/2020

  ZARZĄDZENIE NR 66/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Ochrona Małoletnich w Kościele Katolickim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  65/2020

  ZARZĄDZENIE NR 65/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Kierownictwo Duchowe  

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  55/2020

  UCHWAŁA NR 55/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 55.2020 zał.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  54/2020

  UCHWAŁA NR 54/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  53/2020

  UCHWAŁA NR 53/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych Geografia dla Nauczycieli prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  52/2020

  UCHWAŁA NR 52/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  64/2020

  ZARZĄDZENIE NR 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku studia pisarskie

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  51/2020

  UCHWAŁA NR 51/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ochrona Małoletnich w Kościele Katolickim

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  50/2020

  UCHWAŁA NR 50/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kierownictwo Duchowe

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  49/2020

  UCHWAŁA NR 49/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studia pisarskie

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  48/2020

  UCHWAŁA NR 48/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo służb mundurowych

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  47/2020

  UCHWAŁA NR 47/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo medyczne

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  46/2020

  UCHWAŁA NR 46/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo Internetu i ochrony informacji

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  45/2020

  UCHWAŁA NR 45/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku edukacja artystyczna

  Czytaj więcej →
  • 28 MAJA 20

  44/2020

  UCHWAŁA NR 44/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 44.2020 załącznik. projekt zarządzenia – regulamin nagród

  Czytaj więcej →