• 30 WRZ 20

  118/2020

  ZARZĄDZENIE NR 118/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw czynności kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  117/2020

  ZARZĄDZENIE NR 117/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  116/2020

  ZARZĄDZENIE NR 116/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 29 WRZ 20

  115/2020

  ZARZĄDZENIE NR 115/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  85/2020

  UCHWAŁA NR 85/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  84/2020

  UCHWAŁA NR 84/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Cezarego Janiszyna na stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  83/2020

  UCHWAŁA NR 83/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. Małgorzaty Machałek, prof. US na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Edukacji

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  82/2020

  UCHWAŁA NR 82/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Piotra Wahla na stanowisko kierownika Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  81/2020

  UCHWAŁA NR 81/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  80/2020

  UCHWAŁA NR 80/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  79/2020

  UCHWAŁA NR 79/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  78/2020

  UCHWAŁA NR 78/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  77/2020

  UCHWAŁA NR 77/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  76/2020

  UCHWAŁA NR 76/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla studentów

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  75/2020

  UCHWAŁA NR 75/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru Uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 20

  74/2020

  UCHWAŁA NR 74/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →