• 27 LUT 20

  25/2020

  ZARZĄDZENIE NR 25/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku diagnostyka sportowa  

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  24/2020

  ZARZĄDZENIE NR 24/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  23/2020

  UCHWAŁA NR 23/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznym

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  22/2020

  UCHWAŁA NR 22/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku diagnostyka sportowa

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  21/2020

  UCHWAŁA NR 21/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  20/2020

  UCHWAŁA NR 20/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  19/2020

  UCHWAŁA NR 19/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  18/2020

  UCHWAŁA NR 18/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora ks. dr hab. Januszowi Bujakowi w dziedzinie nauk teologicznych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  17/2020

  UCHWAŁA NR 17/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Adamowi Makowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  16/2020

  UCHWAŁA NR 16/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji skrutacyjnej

  Czytaj więcej →
  • 27 LUT 20

  15/2020

  UCHWAŁA NR 15/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w grupie pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 26 LUT 20

  Pismo okólne nr 3/2020

  Pismo okólne nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2020 r. w sprawie wniosku do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczącego ogłoszenia konkursu o zatrudnienie nauczyciela akademickiego

  Czytaj więcej →
  • 24 LUT 20

  23/2020

  ZARZĄDZENIE NR 23/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 23.2020 zał. regulamin Centrum Transeru Technologii US

  Czytaj więcej →
  • 24 LUT 20

  22/2020

  ZARZĄDZENIE NR 22/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych centrów badawczych

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 20

  21/2020

  ZARZĄDZENIE NR 21/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 21.2020 zał. regulamin Archiwum

  Czytaj więcej →
  • 17 LUT 20

  20/2020

  ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →