• 24 CZE 20

  81/2020

  ZARZĄDZENIE NR 81/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego” Zarządzenie nr 81.2020 załącznik Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich US Zarządzenie nr 81.2020 załącznik nr 1 do Zasad Zarządzenie nr 81.2020 załącznik nr 2 do Zasad Zarządzenie nr 81.2020 załącznik nr

  Czytaj więcej →
  • 24 CZE 20

  80/2020

  ZARZĄDZENIE NR 80/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji niektórych profili i form kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 23 CZE 20

  79/2020

  ZARZĄDZENIE NR 79/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, kandydatów i doktorantów szkoły doktorskiej oraz doktorantów studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 79.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 79.2020 załącznik nr 2 Zarządzenie nr 79.2020 załącznik nr 3

  Czytaj więcej →
  • 23 CZE 20

  78/2020

  ZARZĄDZENIE NR 78/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021 Zarządzenie nr 78.2020 zał. nr 1

  Czytaj więcej →
  • 23 CZE 20

  77/2020

  ZARZĄDZENIE NR 77/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 10 CZE 20

  76/2020

  ZARZĄDZENIE NR 76/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 10 CZE 20

  75/2020

  ZARZĄDZENIE NR 75/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 2020r.

  Czytaj więcej →
  • 10 CZE 20

  74/2020

  ZARZĄDZENIE NR 74/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 oraz tryb zwrotu i możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej

  Czytaj więcej →
  • 10 CZE 20

  73/2020

  ZARZĄDZENIE NR 73/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 2020r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73.2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 2020r. Załącznik nr 3 do

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 20

  72/2020

  ZARZĄDZENIE NR 72/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 20

  71/2020

  ZARZĄDZENIE NR 71/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia hospitacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 20

  Pismo okólne nr 12/2020

  Pismo okólne nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie składania przez kandydatów do Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wynikającego z przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Załącznik nr 1a do ustawy lustracyjnej

  Czytaj więcej →
  • 03 CZE 20

  70/2020

  ZARZĄDZENIE NR 70/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 70.2020 załącznik do Regulaminu podziału funduszu nagród

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 20

  69/2020

  ZARZĄDZENIE NR 69/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców  

  Czytaj więcej →
  • 02 CZE 20

  68/2020

  ZARZĄDZENIE NR 68/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą  

  Czytaj więcej →
  • 01 CZE 20

  67/2020

  ZARZĄDZENIE NR 67/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 01 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →