• 30 STY 20

  5/2020

  UCHWAŁA NR 5/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członka Senatu

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  4/2020

  UCHWAŁA NR 4/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu w grupie przedstawicieli doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  3/2020

  UCHWAŁA NR 3/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli studentów

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  2/2020

  UCHWAŁA NR 2/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego Annie Frajlich

  Czytaj więcej →
  • 30 STY 20

  1/2020

  UCHWAŁA NR 1/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Annie Cedro

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  15/2020

  ZARZĄDZENIE NR 15/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin konkursu na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 15. 2020 zał. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO NAUKOWCA Zarządzenie nr 15. 2020 zał. nr 1 i 2 REGULAMIN

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  14/2020

  ZARZĄDZENIE NR 14/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 14.2020 zał. Naukowiec Roku US po zmianach-MM Zarządzenie nr 14.2020 zał. nr 1 do Regulaminu

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  13/2020

  ZARZĄDZENIE NR 13/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020”

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  12/2020

  ZARZĄDZENIE NR 12/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 oraz trybu zwrotu i możliwości zwolnienia z ponoszenia opłaty

  Czytaj więcej →
  • 29 STY 20

  11/2020

  ZARZĄDZENIE NR 11/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie samofinansujących się form kształcenia Zarządzenie nr 11.2020 zał. 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia Zarządzenie nr 11.2020 zał. 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019 Zarządzenie nr 11.2020 zał. 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 20

  10/2020

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej Zarządzenie nr 10.2020 zał. 1 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 2 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 3

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 20

  9/2020

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 9.2020 zał. 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne Zarządzenie nr 9.2020 zał. 2-ind-przydział-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 3-plan-pracy-jednostki Zarządzenie nr 9.2020 zał. 4-zamówienie-na-wykonanie-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 5-korekta-indywidualnego-przydzialu-czynności Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20

  8/2020

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  7/2020

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 7.2020 zał. Regulamin przeciwdziałania mobbingowi Zarządzenie nr 7.2020 zał. nr 1 Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przeciwdziałania mobbingowi (doc)

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  6/2020

  ZARZĄDZENIE NR 6/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 15 STY 20

  5/2020

  ZARZĄDZENIE NR 5/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 206/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →