• 22 STY 20

  10/2020

  ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej Zarządzenie nr 10.2020 zał. 1 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 2 Zarządzenie nr 10.2020 zał. 3

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 20

  9/2020

  ZARZĄDZENIE NR 9/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 9.2020 zał. 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne Zarządzenie nr 9.2020 zał. 2-ind-przydział-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 3-plan-pracy-jednostki Zarządzenie nr 9.2020 zał. 4-zamówienie-na-wykonanie-zajęć Zarządzenie nr 9.2020 zał. 5-korekta-indywidualnego-przydzialu-czynności Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 20 STY 20

  8/2020

  ZARZĄDZENIE NR 8/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  7/2020

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 16 STY 20

  6/2020

  ZARZĄDZENIE NR 6/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 15 STY 20

  5/2020

  ZARZĄDZENIE NR 5/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 206/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  4/2020

  ZARZĄDZENIE NR 4/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 20

  3/2020

  ZARZĄDZENIE NR 3/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 Zarządzenie nr 3.2020 zał. terminy rekrutacji

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 20

  2/2020

  ZARZĄDZENIE NR 2/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 STY 20

  1/2020

  ZARZĄDZENIE NR 1/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 roku

  Czytaj więcej →