• 29 CZE 20

  86/2020

  ZARZĄDZENIE NR 86/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 86.2020 załącznik nr 1

  Czytaj więcej →
  • 29 CZE 20

  85/2020

  ZARZĄDZENIE NR 85/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, pobieranych od osób przyjętych na studia od roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 85.2020 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 85.2020 załącznik nr 2, I

  Czytaj więcej →
  • 26 CZE 20

  84/2020

  ZARZĄDZENIE NR 84/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Centrum Fizyki Eksperymentalnej eLBRUS w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 84.2020 załącznik Regulamin Elbrus

  Czytaj więcej →
  • 26 CZE 20

  83/2020

  ZARZĄDZENIE NR 83/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego Zarządzenie nr 83.2020 załącznik Regulamin organizacyjny

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  67/2020

  UCHWAŁA NR 67/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  66/2020

  UCHWAŁA NR 66/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  65/2020

  UCHWAŁA NR 65/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  64/2020

  UCHWAŁA NR 64/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w programach studiów I stopnia dla kierunków administracja, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  63/2020

  UCHWAŁA NR 63/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 63.2020 załączniki 1-6 Uchwała nr 63.2020 załącznik nr 7

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  62/2020

  UCHWAŁA NR 62/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  61/2020

  UCHWAŁA NR 61/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Centrum Fizyki Eksperymentalnej eLBRUS w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 61.2020 załącznik Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  60/2020

  UCHWAŁA NR 60/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 60.2020 załącznik zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  59/2020

  UCHWAŁA NR 59/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  58/2020

    UCHWAŁA NR 58/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  57/2020

  UCHWAŁA NR 57/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 20

  82/2020

  ZARZĄDZENIE NR 82/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa

  Czytaj więcej →