• 24 PAŹ 19

  122/2019

  UCHWAŁA NR 122/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli studentów

  Czytaj więcej →
  • 24 PAŹ 19

  121/2019

  UCHWAŁA NR 121/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 24 PAŹ 19

  120/2019

  UCHWAŁA NR 120/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 24 PAŹ 19

  170/2019

  ZARZĄDZENIE NR 170/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 19

  169/2019

  ZARZĄDZENIE NR 169/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Filozofii i Kognitywistyki

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 19

  168/2019

  ZARZĄDZENIE NR 168/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 19

  167/2019

  ZARZĄDZENIE NR 167/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Fizyki

  Czytaj więcej →
  • 23 PAŹ 19

  166/2019

  ZARZĄDZENIE NR 166/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Socjologii

  Czytaj więcej →
  • 22 PAŹ 19

  165/2019

  ZARZĄDZENIE NR 165/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Historycznego

  Czytaj więcej →
  • 22 PAŹ 19

  164/2019

  ZARZĄDZENIE NR 164/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 22 PAŹ 19

  163/2019

  ZARZĄDZENIE NR 163/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 18 PAŹ 19

  162/2019

  ZARZĄDZENIE NR 162/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Literatury i Nowych Mediów

  Czytaj więcej →
  • 18 PAŹ 19

  161/2019

  ZARZĄDZENIE NR 161/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku

  Czytaj więcej →
  • 18 PAŹ 19

  160/2019

  ZARZĄDZENIE NR 160/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

  Czytaj więcej →
  • 18 PAŹ 19

  159/2019

  ZARZĄDZENIE NR 159/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Językoznawstwa

  Czytaj więcej →
  • 18 PAŹ 19

  158/2019

  ZARZĄDZENIE NR 158/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Instytutu Matematyki

  Czytaj więcej →