• 19 LIS 19

  184/2019

  ZARZĄDZENIE NR 184/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 19 LIS 19

  183/2019

  ZARZĄDZENIE NR 183/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 19

  182/2019

  ZARZĄDZENIE NR 182/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 19

  181/2019

  ZARZĄDZENIE NR 181/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 15 LIS 19

  180/2019

  ZARZĄDZENIE NR 180/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w załączniku do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 19

  179/2019

  ZARZĄDZENIE NR 179/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z zatrudnianiem w Uniwersytecie Szczecińskim nauczycieli akademickich na określonych stanowiskach

  Czytaj więcej →
  • 14 LIS 19

  Pismo okólne nr 2/2019

  Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zawierania umów i akceptacji wydatków

  Czytaj więcej →
  • 13 LIS 19

  178/2019

  ZARZĄDZENIE NR 178/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 07 LIS 19

  177/2019

  ZARZĄDZENIE NR 177/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego

  Czytaj więcej →
  • 07 LIS 19

  176/2019

  ZARZĄDZENIE NR 176/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzania w życie zasad i kryteriów sporządzania list najlepszych absolwentów studiów doktoranckich i szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnionych do umorzenia kredytów studenckich

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 19

  175/2019

  ZARZĄDZENIE NR 175/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 19

  174/2019

  ZARZĄDZENIE NR 174/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 19

  173/2019

  ZARZĄDZENIE NR 173/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia tekstu aktu w załączniku do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 05 LIS 19

  172/2019

  ZARZĄDZENIE NR 172/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Monitoringu Naukowego

  Czytaj więcej →
  • 29 PAŹ 19

  171/2019

  ZARZĄDZENIE NR 171/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów Zarządzenie nr 171.2019 Zał. do zarządzenia w sprawiekoordyantorów – sprawozdanie

  Czytaj więcej →
  • 24 PAŹ 19

  123/2019

  UCHWAŁA NR 123/2019 SENA TU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich

  Czytaj więcej →