• 26 WRZ 19

  113/2019

  UCHWAŁA NR 113/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  112/2019

  UCHWAŁA NR 112/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia romańska prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  111/2019

  UCHWAŁA NR 111/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia romańska z językiem obcym do wyboru prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  110/2019

  UCHWAŁA NR 110/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia germańska prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  109/2019

  UCHWAŁA NR 109/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filologia angielska prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  108/2019

  UCHWAŁA NR 108/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  107/2019

  UCHWAŁA NR 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 107.2019 zał. regulamin SD

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  106/2019

  UCHWAŁA NR 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028 Uchwała nr 106.2019 Zał. Strategia

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  105/2019

  UCHWAŁA NR 105/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka senatu – przedstawiciela Wydziału Matematyczno-Fizycznego w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  104/2019

  UCHWAŁA NR 104/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  103/2019

  UCHWAŁA NR 103/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. inż. Andrzeja Osadczuka

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  102/2019

  UCHWAŁA NR 102/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Jakuba Witkowskiego

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  101/2019

  UCHWAŁA NR 101/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Piotra Krupińskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 WRZ 19

  136/2019

  Zarządzenie nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 24 WRZ 19

  135/2019

  ZARZĄDZENIE NR 135/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przestrzegania w Uniwersytecie Szczecińskim zakazu podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi

  Czytaj więcej →
  • 23 WRZ 19

  134/2019

  ZARZĄDZENIE NR 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaje zajęć dydaktycznych i liczebność grup studenckich

  Czytaj więcej →