• 07 PAŹ 19

  145/2019

  ZARZĄDZENIE NR 145/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie podróży służbowych Zarządzenie nr 145.2019 zał. 1 – umowa Zarządzenie nr 145.2019 zał. 2 – wniosek wyjazdowy Zarządzenie nr 145.2019 zał. 3 – posiłki Zarządzenie nr 145.2019 zał. 4 – wniosek o samochód Zarządzenie nr 145.2019 zał. 5 – spis delegacji

  Czytaj więcej →
  • 04 PAŹ 19

  144/2019

  ZARZĄDZENIE NR 144/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o zatrudnienie na etacie profesora dydaktycznego

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  143/2019

  ZARZĄDZENIE NR 143/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 143.2019 zał. 1 Kierunki studiów po zmianie 09.2019

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  142/2019

  ZARZĄDZENIE NR 142/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 02 PAŹ 19

  141/2019

  Zarządzenie nr 141/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 141.2019 zał. 1 wniosek_stypendium_socjalne_19_20 zmiana Zarządzenie nr 141.2019 zał. 2 Wniosek stypendium socjalne dla doktorantów 19_20 Zarządzenie nr 141.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 01 PAŹ 19

  140/2019

  ZARZĄDZENIE NR 140/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło Zarządzenie nr 140.2019 zał. zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło Zarządzenie nr 140.2019 Załącznik nr 1 – umowa zlecenie-09-2019 (doc) Zarządzenie nr

  Czytaj więcej →
  • 30 WRZ 19

  139/2019

  ZARZĄDZENIE NR 139/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie niestacjonarnej na kierunku pedagogika specjalna

  Czytaj więcej →
  • 30 WRZ 19

  138/2019

  ZARZĄDZENIE NR 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 WRZ 19

  Regulamin Samorządu Studenckiego 2019

  REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO podpisany dnia 27.09.2019 r.

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  137/2019

  ZARZĄDZENIE NR 137/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 137.2019 zał. skł osobowy

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  119/2019

  UCHWAŁA NR 119/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. uchylająca przepisy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczące kierunku Pedagogika studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  118/2019

  UCHWAŁA NR 118/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 118.2019 zał. 1 do 4 dyplom 4 wzory Uchwała nr 118.2019 Załącznik nr 5

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  117/2019

  UCHWAŁA NR 117/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  116/2019

  UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  115/2019

  UCHWAŁA NR 115/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne

  Czytaj więcej →
  • 26 WRZ 19

  114/2019

  UCHWAŁA NR 114/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →