• 04 LIP 19

  90/2019

  ZARZĄDZENIE NR 90/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 19

  89/2019

  ZARZADZENIE NR 89/2019 REKTORA UNIWERYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 19

  88/2019

  ZARZADZENIE NR 88/2019 REKTORA UNIWERYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej US oraz osób współpracujących w postępowaniu konkursowym na rok akademicki 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 02 LIP 19

  87/2019

  ZARZĄDZENIE NR 87/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 19

  86/2019

  ZARZĄDZENIE NR 86/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2019/2020. Zarządzenie nr 86.2019 zał 1 powołanie KR 27.06.19

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  97/2019

  UCHWAŁA NR 97/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  96/2019

  UCHWAŁA NR 96/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  95/2019

  UCHWAŁA NR 95/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 95.2019 Załącznik do uchwały nr 95_2019 Senatu US Regulamin studiów w US

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  94/2019

  UCHWAŁA NR 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  93/2019

  UCHWAŁA NR 93/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  92/2019

  UCHWAŁA NR 92/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  91/2019

  UCHWAŁA NR 91/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Fuad Jomma

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  90/2019

  UCHWAŁA NR 90/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Adrianny Seniów

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  89/2019

  UCHWAŁA NR 89/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Macieja Dudy

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  88/2019

  UCHWAŁA NR 88/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Julity Orzelskiej

  Czytaj więcej →
  • 27 CZE 19

  87/2019

  UCHWAŁA NR 87/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bartłomieja Toszka

  Czytaj więcej →