• 28 LIS 19

  129/2019

  UCHWAŁA NR 129/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 129.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  128/2019

  UCHWAŁA NR 128/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Janusza Blanka na kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  127/2019

  UCHWAŁA NR 127/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  126/2019

  UCHWAŁA NR 126/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Karolowi Olejnikowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  125/2019

  UCHWAŁA 125/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Michaelowi Northowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  124/2019

  UCHWAŁA NR 124/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Michaelowi Northowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  194/2019

  ZARZĄDZENIE NR 194/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikujących efekty uczenia się za prace związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Zarządzenie nr 194.2019 zał. nr 1 w spr. wynagrodzenia członków weryfikacja efektow uczenia sie poziom 8

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  193/2019

  ZARZĄDZENIE NR 193/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  192/2019

  ZARZĄDZENIE NR 192/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym Zarządzenie nr 192.2019 zał. nr 1 procedura weryfikacji efektow uczenia sie poziom 8 Dzial Nauki Zarządzenie

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  191/2019

  ZARZĄDZENIE NR 191/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 26 LIS 19

  190/2019

  ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 26 LIS 19

  189/2019

  ZARZĄDZENIE NR 189/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 189.2019 zał. Karta

  Czytaj więcej →
  • 22 LIS 19

  188/2019

  ZARZĄDZENIE NR 188/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej oraz koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów

  Czytaj więcej →
  • 22 LIS 19

  187/2019

  ZARZĄDZENIE NR 187/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem Zarządzenie nr 187.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 19

  186/2019

  ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 19 LIS 19

  185/2019

  ZARZĄDZENIE NR 185/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →