• 30 MAJA 19

  29/2019

  ZARZĄDZENIE NR 29/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku media i cywilizacja

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  28/2019

  ZARZĄDZENIE NR 28/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  27/2019

  ZARZĄDZENIE NR 27/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku management instytucji publicznych i Public Relations

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  26/2019

  ZARZĄDZENIE NR 26/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku familiologia

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  25/2019

  ZARZĄDZENIE NR 25/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku familiologia

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  24/2019

  ZARZĄDZENIE NR 24/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  23/2019

  ZARZĄDZENIE NR 23/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  22/2019

  ZARZĄDZENIE NR 22/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku filologia norweska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  21/2019

  ZARZĄDZENIE NR 21/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku filologia hiszpańska

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  20/2019

  ZARZĄDZENIE NR 20/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki w formie stacjonarnej na kierunku filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  19/2019

  ZARZĄDZENIE NR 19/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku bałtyckie studia kulturowe

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  55/2019

  UCHWAŁA NR 55/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Tomasza Łabuza

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  54/2019

  UCHWAŁA NR 54/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Bernarda Cedro

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  53/2019

  UCHWAŁA NR 53/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Anny Tokarz-Kocik

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  52/2019

  UCHWAŁA NR 52/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Ireneusza Jaźwińskiego

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  51/2019

  UCHWAŁA NR 51/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Vincenzo Salzano

  Czytaj więcej →