• 28 LUT 19

  13/2019

  UCHWAŁA NR 13/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Radosława Gazińskiego na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  12/2019

  UCHWAŁA NR 12/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Beaty Filipiak na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  11/2019

  UCHWAŁA NR 11/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Jarosława Tarczyńskiego na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  10/2019

  UCHWAŁA NR 10/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Pawła Bartnika na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  9/2019

  UCHWAŁA NR 9/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania dr Barbary Bartkowiak na członka pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  8/2019

  UCHWAŁA NR 8/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  7/2019

  UCHWAŁA NR 7/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie odwołania recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  6/2019

  UCHWAŁA NR 6/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Czytaj więcej →
  • 28 LUT 19

  5/2019

  UCHWAŁA NR 5/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Czytaj więcej →
  • 21 LUT 19

  8/2019

  ZARZĄDZENIE NR 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących  sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz  informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii ZAŁĄCZNIKI Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 8.2019 załącznik nr

  Czytaj więcej →
  • 07 LUT 19

  7/2019

  ZARZĄDZENIE NR 7/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad recenzowania prac naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Załączniki: Zarządzenie nr 7.2019 załącznik nr 1 zasady Zarządzenie nr 7/2019 załącznik nr 2 wniosek o wyzn. recenzenta Zarządzenie nr 7/2019 załącznik nr 3 WNUS wzór oświadczenia recenzenta

  Czytaj więcej →
  • 01 LUT 19

  6/2019

  ZARZĄDZENIE NR 6/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  4/2019

  UCHWAŁA NR 4/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie założeń tworzenia i funkcjonowania szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Uchwała nr 4/2019 uzasadnienie

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  3/2019

  UCHWAŁA NR 3/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli studentów

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  2/2019

  UCHWAŁA NR 2/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 19

  5/2019

  ZARZĄDZENIE NR 5/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Zarządzenie nr 5/2019 – załącznik dyplom wniosek wysłanie

  Czytaj więcej →