• 04 CZE 19

  49/2019

  ZARZĄDZENIE NR 49/2019 REKTORA UNWERSYTERU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 49.2019 zał. 1 – 2 wniosek stypendium doktoranckie II i kolejne lata studiów 2019-2020 04.06.19 r_ Zarządzenie nr 49.2019 zał. 2 – 3 Instrukcja wypełniania wniosku

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 19

  48/2019

  ZARZĄDZENIE NR 48/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Zarządzenie nr 48.2019 zał. 1 – 2projakościowe rok II i kolejne lata studiów od roku akademickiego 2019-2020 Zarządzenie nr 48.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  83/2019

  UCHWAŁA NR 83/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi.

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  82/2019

  UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz określenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 Załączniki: Uchwała nr 82.2019 zał. nr 1Tryb i warunki rekrutacji Uchwała nr 82.2019 zał. nr 2 Kryteria kwalifikacji Uchwała nr 82.2019 zał. nr

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  81/2019

  UCHWAŁA NR 81/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalania programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Załączniki: Uchwała nr 81.2019 Kopia Załącznik_nr_1 Uchwała nr 81.2019 Kopia Załącznik_nr_2 Uchwała nr 81.2019 załacznik_nr_3 Uchwała nr 81.2019Załącznik nr 4 Uchwała nr 81.2019załacznik_nr_5 Uchwała nr 81.2019 załącznik – program  

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  80/2019

  UCHWAŁA NR 80/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021 Uchwała nr 80.2019 załącznik nr 1 Warunki i tryb rekrutacji projekt 2020- 2021 Uchwała nr 80.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  79/2019

  UCHWAŁA NR 79/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  78/2019

  UCHWAŁA NR 78/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku zarządzanie prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  77/2019

  UCHWAŁA NR 77/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  76/2019

  UCHWAŁA NR 76/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  75/2019

  UCHWAŁA NR 75/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ekonomia prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  74/2019

  UCHWAŁA NR 74/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku media i cywilizacja prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  73/2019

  UCHWAŁA NR 73/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  72/2019

  UCHWAŁA NR 72/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  71/2019

  UCHWAŁA NR 71/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku familiologia prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  70/2019

  UCHWAŁA NR 70/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński

  Czytaj więcej →