• 01 LUT 19

  6/2019

  ZARZĄDZENIE NR 6/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie planu sprawdzeń wykonywanych czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  4/2019

  UCHWAŁA NR 4/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie założeń tworzenia i funkcjonowania szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Uchwała nr 4/2019 uzasadnienie

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  3/2019

  UCHWAŁA NR 3/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli studentów

  Czytaj więcej →
  • 31 STY 19

  2/2019

  UCHWAŁA NR 2/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Czytaj więcej →
  • 21 STY 19

  5/2019

  ZARZĄDZENIE NR 5/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Zarządzenie nr 5/2019 – załącznik dyplom wniosek wysłanie

  Czytaj więcej →
  • 17 STY 19

  1/2019

  UCHWAŁA NR 1/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podstawowych założeń do nowego Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Załącznik: Uchwała nr 1/2019 uzasadnienie

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 19

  4/2019

  ZARZĄDZENIE NR 4/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 Załącznik: Zarządzenie nr 4/2019 załącznik Projekt terminy rekrutacji

  Czytaj więcej →
  • 09 STY 19

  3/2019

  ZARZĄDZENIE NR 3/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących do przeprowadzenia naboru na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 STY 19

  2/2019

  ZARZĄDZENIE NR 2/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia procedury łączenia kierunków o tej samej nazwie w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 STY 19

  1/2019

  ZARZĄDZENIE NR 1/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku.

  Czytaj więcej →