• 30 GRU 19

  207/2019

  ZARZĄDZENIE NR 207/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne

  Czytaj więcej →
  • 23 GRU 19

  206/2019

  ZARZĄDZENIE NR 206/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Czytaj więcej →
  • 20 GRU 19

  205/2019

  ZARZĄDZENIE NR 205/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (załącznik znajduje się w dokumencie)

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  131/2019

  UCHWAŁA NR 131/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu wydawniczego realizowanego w roku 2020 przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwała nr 131.2019 zał. 1 czasopisma plan 2020 Uchwała nr 131.2019 zał. 2 arkusze przyznane plan wydawniczy 2020

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  204/2019

  ZARZĄDZENIE NR 204/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 1 Instrukcja Kancelaryjna Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt Zarządzenie nr 204.2019 zał. nr 3 Instrukcja archiwalna

  Czytaj więcej →
  • 19 GRU 19

  203/2019

  ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 203.2019 zał. regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 17 GRU 19

  202/2019

  ZARZĄDZENIE NR 202/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 16 GRU 19

  Pismo okólne nr 3/2019

  Pismo okólne nr 3 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w 2020 roku

  Czytaj więcej →
  • 13 GRU 19

  201/2019

  ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 201.2019 zał. Regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  200/2019

  ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 200.2019 zał. Regulamin

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  199/2019

  ZARZĄDZENIE NR 199/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w załączniku do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 09 GRU 19

  7/2019

  UCHWAŁA NR 7 /2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

  Czytaj więcej →
  • 09 GRU 19

  198/2019

  ZARZĄDZENIE NR 198/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Historycznego

  Czytaj więcej →
  • 05 GRU 19

  197/2019

  ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 GRU 19

  196/2019

  ZARZĄDZENIE NR 196/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 29 LIS 19

  195/2019

  ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 195.2019 zał. ocena pracowników

  Czytaj więcej →