• 30 LIP 19

  103/2019

  ZARZĄDZENIE NR 103/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło. Załącznik: Zarządzenie nr 103.2019 zał. 5 (pdf) Zarządzenie nr 103.2019 zał. 5 (doc)

  Czytaj więcej →
  • 26 LIP 19

  102/2019

  ZARZĄDZENIE NR 102/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnych i osób współpracujących w roku akademickim 2019/2020. Załącznik: Zarządzenie nr 102.2019 zał 1 powołanie KR 24.07.19

  Czytaj więcej →
  • 19 LIP 19

  100/2019

  ZARZĄDZENIE NR 100/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 Zarządzenie nr 100.2019 zał. Zasady przyzn. styp. rektora dla doktorantów w US

  Czytaj więcej →
  • 18 LIP 19

  99/2019

  ZARZĄDZENIE NR 99/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 99.2019 zał. organizacja roku akademickiego 2019 2020 – zmiana 07 2019 (xls)

  Czytaj więcej →
  • 16 LIP 19

  98/2019

  ZARZĄDZENIE NR 98/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 98.2019 zał. w spr. utworzenia I. Socjologii

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  100/2019

  UCHWAŁA NR 100/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  99/2019

  UCHWAŁA NR 99/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych Uchwała nr 99.2019 załącznik stopnie naukowe

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  98/2019

  UCHWAŁA NR 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 11 LIP 19

  97/2019

  ZARZĄDZENIE NR 97/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń rad naukowych instytutów w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 19

  96/2019

  ZARZĄDZENIE NR 96/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim na kierunku filologia germańska specjalność język niemiecki w gospodarce i biznesie

  Czytaj więcej →
  • 10 LIP 19

  1/2019

  OBWIESZCZENIE NR 1/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 08 LIP 19

  95/2019

  ZARZĄDZENIE NR 95/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 95.2019 WZÓR Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US zmiana

  Czytaj więcej →
  • 08 LIP 19

  94/2019

  ZARZĄDZENIE NR 94/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 19

  93/2019

  ZARZĄDZENIE NR 93/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 19

  92/2019

  ZARZĄDZENIE NR 92/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 92.2019 zał. 1 do zasad Kopia Przelicznik ocen załacznik 1 do zasad Zarządzenie nr 92.2019 zał. 2 do zasad Kopia Kierunki studiów 2019 załacznik 2 do

  Czytaj więcej →
  • 04 LIP 19

  91/2019

  ZARZĄDZENIE NR 91/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020” Zarządzenie nr 91.2019 zał. 1 wniosek_stypendium_socjalne_19_20 Zarządzenie nr 91.2019 zał. 2 wniosek_stypendium_rektora_19_20 Zarządzenie nr 91.2019 zał. 3 wniosek_stypendium_rektora_19_20 – pierwszy rok Zarządzenie nr 91.2019

  Czytaj więcej →