• 13 GRU 19

  201/2019

  ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 201.2019 zał. Regulamin wynagradzania

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  200/2019

  ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 200.2019 zał. Regulamin

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 19

  199/2019

  ZARZĄDZENIE NR 199/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w załączniku do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych

  Czytaj więcej →
  • 09 GRU 19

  198/2019

  ZARZĄDZENIE NR 198/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Historycznego

  Czytaj więcej →
  • 05 GRU 19

  197/2019

  ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 02 GRU 19

  196/2019

  ZARZĄDZENIE NR 196/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

  Czytaj więcej →
  • 29 LIS 19

  195/2019

  ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzenie nr 195.2019 zał. ocena pracowników

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  130/2019

  UCHWAŁA NR 130/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  129/2019

  UCHWAŁA NR 129/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim Uchwała nr 129.2019 zał.

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  128/2019

  UCHWAŁA NR 128/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Janusza Blanka na kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  127/2019

  UCHWAŁA NR 127/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji senackich

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  126/2019

  UCHWAŁA NR 126/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Karolowi Olejnikowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  125/2019

  UCHWAŁA 125/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Michaelowi Northowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  124/2019

  UCHWAŁA NR 124/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Michaelowi Northowi

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  194/2019

  ZARZĄDZENIE NR 194/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikujących efekty uczenia się za prace związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Zarządzenie nr 194.2019 zał. nr 1 w spr. wynagrodzenia członków weryfikacja efektow uczenia sie poziom 8

  Czytaj więcej →
  • 28 LIS 19

  193/2019

  ZARZĄDZENIE NR 193/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

  Czytaj więcej →