• 28 MAR 19

  46/2019

  UCHWAŁA NR 46/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  45/2019

  UCHWAŁA NR 45/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów na 2019 r. Załączniki: Uchwała nr 45.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  44/2019

  UCHWAŁA NR 44/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w strukturze planu remontów i modernizacji domów studenckich na 2019 rok. Załącznik: Uchwała nr 44.2019 załącznik

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  43/2019

  UCHWAŁA NR 43/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołanych na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  42/2019

  UCHWAŁA NR 42/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  41/2019

  UCHWAŁA NR 41/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru dr Barbary Bartkowiak na przewodniczącą pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  40/2019

  UCHWAŁA NR 40/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Katarzyny Kuhlmann

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  39/2019

  UCHWAŁA NR 39/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Klaudii Koczur-Lejk

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  38/2019

  UCHWAŁA NR 38/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Pierre Frederica Webera

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  37/2019

  UCHWAŁA NR 37/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz  

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  36/2019

  UCHWAŁA NR 36/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

  Czytaj więcej →
  • 28 MAR 19

  35/2019

  UCHWAŁA NR 35/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.

  Czytaj więcej →
  • 26 MAR 19

  12/2019

  ZARZĄDZENIE NR 12/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020. Załączniki: Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 1 Zarządzenie nr 12.2019 załącznik nr 2

  Czytaj więcej →
  • 25 MAR 19

  11/2019

  ZARZĄDZENIE NR 11/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia  25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2019.

  Czytaj więcej →
  • 20 MAR 19

  10/2019

  ZARZĄDZENIE NR 10/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019″ Załączniki: Zarządzenie nr 10.2019 załącznik nr 1 – Kierunki studiów 2018 załacznik 2

  Czytaj więcej →
  • 13 MAR 19

  9/2019

  ZARZĄDZENIE NR 9/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  Czytaj więcej →