• 22 LUT 18

  9/2018

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 18

  8/2018

  w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Wydziału Filologicznego w grupie przedstawicieli pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 18

  7/2018

  w sprawie zmian w składach komisji senackich i komisji dyscyplinarnych na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 22 LUT 18

  6/2018

  w sprawie zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr hab. Lilianny Konopskiej

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 18

  5/2018

  w sprawie łącznego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 18

  4/2018

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 18

  3/2018

  w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 18

  2/2018

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marcina Majewskiego

  Czytaj więcej →
  • 25 STY 18

  1/2018

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Gut

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  4/2018

  ZARZĄDZENIE NR 4/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCECIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło załącznik do zarządzenia nr 4.2018 .doc Załącznik nr 1 – umowa zlecenie.doc Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka.doc Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor.doc Załącznik nr

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  3/2018

  ZARZĄDZENIE NR 3/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  2/2018

  ZARZĄDZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

  Czytaj więcej →
  • 22 STY 18

  1/2018

  ZARZĄDZENIE NR 1/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018 roku

  Czytaj więcej →