• 28 CZE 18

  75/2018

  UCHWAŁA NR 75/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Jörga Kleemanna

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  74/2018

  UCHWAŁA NR 74/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Jörga Hackmanna

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  73/2018

  UCHWAŁA NR 73/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Waldemarowi Domachowskiemu, prof. US

  Czytaj więcej →
  • 25 CZE 18

  43/2018

  ZARZĄDZENIE NR 43/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 08 CZE 18

  42/2018

  ZARZĄDZENIE NR 42/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj więcej →
  • 07 CZE 18

  41/2018

  ZARZĄDZENIE NR 41/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Czytaj więcej →
  • 06 CZE 18

  40/2018

  ZARZĄDZENIE NR 40/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 05 CZE 18

  39/2018

  ZARZĄDZENIE NR 39/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  38/2018

  ZARZĄDZENIE NR 38/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  37/2018

  ZARZĄDZENIE NR 37/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  36/2018

  ZARZĄDZENIE NR 36/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej  dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019”

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  35/2018

  ZARZĄDZENIE NR 35/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

  Czytaj więcej →
  • 04 CZE 18

  34/2018

  ZARZĄDZENIE NR 34/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019  

  Czytaj więcej →
  • 03 CZE 18

  33/2018

  ZARZĄDZENIE NR 33/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  72/2018

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 18

  71/2018

  Czytaj więcej →