• 03 LIP 18

  46/2018

  ZARZĄDZENIE NR 46/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wlkp.

  Czytaj więcej →
  • 03 LIP 18

  45/2018

  ZARZĄDZENIE NR 45/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 03 LIP 18

  44/2018

  ZARZĄDZENIE NR 44/2108 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Tabela stawek podstawowych za godziny ponadwymiarowe (załącznik 1 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe (załącznik 2 do Zarządzenia nr 44/2018 Rektora US) Zasady wynagradzania kierowników odpłatnych form kształcenia i obsługi administracyjnej (załącznik 3

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  88/2018

  UCHWAŁA nr 88/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Załączniki: 1 Umowa studia stacjonarne 2018)2019 2 Umowa studia stacjonarne po wznowieniu 2018)2019 3 Umowa studia niestacjonarne 2018)2019 4 Umowa studia niestacjonarne po

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  87/2018

  UCHWAŁA 87/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe po obu stronach Odry

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  86/2018

  UCHWAŁA 86/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Laboratorium Ruchu Kolejowego

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  85/2018

  UCHWAŁA 85/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Doposażenie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  84/2018

  UCHWAŁA NR 84/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  83/2018

  UCHWAŁA NR 83/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  82/2018

  UCHWAŁA NR 82/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołanej na kadencję 2016-2020

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  81/2018

  UCHWAŁA NR 81/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Barbary Komendy-Earle

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  80/2018

  UCHWAŁA NR 80/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Anny Pilarski

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  79/2018

  UCHWAŁA NR 79/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Magdaleny Lisieckiej-Czop

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  78/2018

  UCHWAŁA NR 78/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Agaty Zawiszewskiej

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  77/2018

  UCHWAŁA NR 77/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Izabeli Bludnik

  Czytaj więcej →
  • 28 CZE 18

  76/2018

  UCHWAŁA NR 76/2018 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dra hab. Adama Skibińskiego

  Czytaj więcej →